Zaawansowane
Popularne wyszukiwania: budowy, cement, dom, drzwi, koparko ladowarka, kostka brukowa, kurs hydraulika warszawa, okna, remonty, schody
Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ!
Rejestracja bezpłatna

Jesteś naszym Klientem? Zaloguj się

Przypomnij nazwę użytkownika / hasło

Kategorie

Remonty domów, renowacje (36) Usługi budowlane (3889) Instalacje (136) Elementy wykończeniowe (53) Wyposażenie wnętrz (23) Materiały budowlane (222) Narzędzia, maszyny i pojazdy (1313) Nieruchomości (35) Inne usługi (178)
Oferta kupna

Badania instalacji elektrycznych i najczęściej popełniane błędy przy ich wykonywaniu


Nr referencyjny K 21047
Branża Instalacje » Elektryka
Instalacje » Projektowanie instalacji
Dostępność Cała Polska
Opis 20 sierpnia 2015. Warszawa

Program szkolenia

1. Wstęp
- Zasada wprowadzona przez nowe przepisy ochrony przeciwporażeniowej
- Błędy popełniane przy podłączaniu urządzeń w układzie sieci TN-C

2. Zmiany w wymaganiach dotyczących ochrony przeciwporażeniowej wynikające z normy PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje niskiego napięcia. Część 4-41 ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym
- Zakres normy
- Akty normatywne dotyczące wykonywania pomiarów

3. Wymagania dotyczące badań instalacji
- Efekty badań i pomiarów
- Podział pomiarów sprawdzających
- Przyjmowanie do eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych
- Dokładność wykonywania pomiarów
- Dobór właściwej metody pomiarów
- Zalecane procedury postępowania przy wykonywania pomiarów
- Okresowe sprawdzanie przyrządów pomiarowych

4. ZAKRES WYKONYWANIA SPRAWDZAŃ INSTALACJI ODBIORCZYCH I OKRESOWYCH ZGODNIE Z PN-HD 60364- 6:2008
- Oględziny
- Próby
- Zakres wykonywania okresowych pomiarów eksploatacyjnych
- Częstość wykonywania okresowych pomiarów i badań

5. Dokumentowanie wykonywanych prac pomiarowo-kontrolnych

6. Wykonywanie poszczególnych rodzajów badań
- Ciągłość przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych oraz pomiar rezystancji przewodów ochronnych.
- Próba ciągłości przewodów
- Pomiar rezystancji przewodów ochronnych
- Błędy przy wykonywaniu pomiarów małych rezystancji
- Pomiar rezystancji izolacji
- Wykonywanie pomiarów rezystancji izolacji instalacji
- Pomiar rezystancji izolacji obwodów oświetleniowych
- Błędy popełniane przy pomiarze rezystancji izolacji
- Sprawdzenie ochrony przez oddzielenie obwodów
- Próba wytrzymałości elektrycznej
- Rezystancja podłogi i ścian

7. Samoczynne wyłączenie zasilania w sieci TN
- Warunek skuteczności ochrony w sieci TN
- Pomiar impedancji pętli zwarciowej metodą spadku napięcia
- Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej w układzie TT
- Skuteczność ochrony w układzie IT
- Stan ochrony przeciwporażeniowej w obwodach z elementami energoelektronicznymi
- Mierniki do sprawdzania zabezpieczeń nadmiarowoprądowych
- Błędy popełniane przy pomiarze impedancji pętli zwarcia

8. Wykonywanie pomiarów w instalacjach z wyłącznikami różnicowoprądowymi
- Wyłączniki różnicowoprądowe w instalacjach
- Budowa wyłącznika różnicowoprądowego
- Rodzaje urządzeń różnicowoprądowych
- Okresowe sprawdzanie wyłącznika różnicowoprądowego przyciskiem TEST
- Charakterystyki pasmowe wyłączników różnicowoprądowych
- Metody sprawdzania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w obwodach z wyłącznikami różnicowoprądowymi
- Zakres sprawdzania wyłączników ochronnych różnicowoprądowych
- Sprawdzanie wyłączników ochronnych różnicowoprądowych przyrządami mikroprocesorowymi
- Błędy przy instalowaniu wyłączników różnicowoprądowych. Dodatkowe sprawdzania wymagane przez normę PN-HD 60364.6:2008

9. Ochrona uzupełniająca

10. Sprawdzenie biegunowości

11. Sprawdzenie kolejności faz

12. Próby funkcjonalne

13. Spadek napięcia

14. Pomiary rezystancji uziemień
- Metody pomiaru rezystancji uziomów
- Metoda techniczna z użyciem dodatkowych cęgów
- Metoda kompensacyjna
- Sprawdzenie poprawności wykonania pomiaru rezystancji uziomu
- Rezystancja uziomów pomocniczych im przewodów pomiarowych
- Metoda czteroprzewodowa
- Wykonywanie pomiarów instalacji piorunochronnej budynku
- Metoda B3 ? pomiaru rezystancji pętli uziemienia z użyciem zacisków prądowych
- Metoda dwucęgowa pomiaru uziemień
- Rezystywność gruntu
- Pomiar rezystywności gruntu
- Czynniki wpływające na jakość uziomu
- Wymagania dotyczące wartości rezystancji uziemień odgromowych
- Zasada ochrony zastanej
- Nowa norma dotycząca ochrony odgromowej
- Pomiar rezystancji uziemień piorunochronnych miernikiem udarowym
- Parametry impulsu pomiarowego
- Metoda udarowa 4p pomiaru uziemienia
- Pomiar uziemienia słupów
- Błędy podczas wykonywania pomiarów rezystancji uziemień

15. Pomiary natężenia oświetlenia
- Program badań. Ogólne warunki wykonywania pomiarów
- Sprawdzanie natężenia i rodzaju oświetlenia w pomieszczeniach
- Wymagane poziomy E w praktyce

16. Nowe rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych

17. Materiały źródłowe. Załączniki. Wory protokołów
Data aktualizacji 17/06/2015
Data ważności 23/08/2019

Pamiętaj, aby powiedzieć, że znalazłeś to ogłoszenie w serwisie Rynek Budowlany PL! Dziękujemy!

Dane teleadresowe producenta
Nazwa firmy Akademia Dashofera
Przedstawiciel Monika Leszczyk
Adres ul. Bieżanowska 7
02-655 Warszawa
Polska
Telefon 22 559 36 14
Fax 22 829 27 00
E-mail szafirowska@dashofer.pl
Strona www http://www.akademiadashofera.pl