Zaawansowane
Popularne wyszukiwania: budowy, cement, dom, drzwi, koparko ladowarka, kostka brukowa, kurs hydraulika warszawa, okna, remonty, schody
Poniżej prosimy wpisać poprawny adres e-mail
zostanie na niego wysłany link (adres) dzięki któremu można dokonać rejestracji

Adres email


Wpisz ponownie adres email (weryfikacja)


UWAGA: Podanie nieprawidłowego adresu e-mail uniemożliwia rejestrację

Akceptuję regulamin serwisu Rynek Budowlany PL.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od PRB Artur Dobrzyński. Zgoda jest wymagana, a jej wycofanie będzie skutkowało usunięciem konta.

Administratorem Państwa danych osobowych jest PRB Artur Dobrzyński z siedzibą w Macierzyszu, ul. Wojska Polskiego 1. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rejestracji w portalu. Przekazane nam dane osobowe będą przetwarzane w związku z funkcjonowaniem portalu oraz do przesyłania informacji handlowych. Mają Państwo prawo dostępu do danych, w tym ich sprostowania, usunięcia lub przeniesienia oraz złożenia skargi do organu nadzorczego.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W SERWISIE RYNEK BUDOWLANY PL

1. Informacje ogólne

- regulamin dotyczy uczestnictwa firmy (nazwa zgodna z pełna nazwą na formularzu rejestracyjnym) zwanej dalej użytkownikiem, w serwisie internetowym Rynek Budowlany PL, którego właścicielem jest PRB Artur Dobrzyński, Macierzysz, ul. Wojska Polskiego 1, 05-850 Ożarów Mazowiecki, NIP: 522-260-90-98. Zarządzający udostępnia zarejestrowanym użytkownikom, możliwość korzystania z serwisu internetowego pod adresem . Zarejestrowani użytkownicy mogą korzystać ze wszystkich dostępnych opcji pod warunkiem przestrzegania niniejszego regulaminu. Zarządzający serwisem nie jest stroną transakcji zawieranych w oparciu o informacje pojawiające się na platformie i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne skutki transakcji zawartych w oparciu o informacje publikowane przez użytkowników. Wszelkie transakcje handlowe zawarte w oparciu o informacje publikowane na platformie, zawierane są bezpośrednio między użytkownikami. Zarządzający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakość oferowanych towarów oraz za nie dojście do skutku transakcji negocjowanych za pośrednictwem serwisu.

2. Rejestracja

- do uczestnictwa w serwisie Rynek Budowlany PL przysługuje prawo firmom i osobom prywatnym po wypełnieniu rejestracyjnego formularza elektronicznego umieszczonego na stronach platformy i po akceptacji warunków niniejszego regulaminu;

- osoby lub Firmy które nie wypełnią formularza rejestracyjnego nie mają dostępu do wszystkich opcji dostępnych w serwisie.

- wypełnienie formularza i zaakceptowanie warunków regulaminu stanowi w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204) zgodę użytkownika na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na wskazany w formularzu adres elektroniczny;

3. Świadczenia Zarządzającego wobec użytkowników platformy

- zarządzający udostępnia użytkownikowi dostęp do serwisu wraz ze wszystkimi zamieszczonymi tam mechanizmami komunikacyjnymi;

- użytkownik otrzymuje prawo zamieszczenia i aktualizacji w bazie danych ofert przy wykorzystaniu odpowiednich mechanizmów; - zarządzający zobowiązuje się do niezwłocznego rozesłania wprowadzanych danych do pozostałych użytkowników;

- użytkownik otrzymuje prawo określania zakresu tematycznego, terytorialnego i sposobu otrzymywania powiadomień o interesujących go ofertach;

- użytkownik otrzymuje prawo do wprowadzenia i aktualizacji swoich danych adresowych;

- dostęp do danych wprowadzonych przez użytkownika jest zastrzeżony wyłącznie dla niego i jest chroniony hasłem, które on sam wprowadza w formularzu rejestracyjnym;

- zarządzający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian sposobu działania serwisu, a w szczególności:

a) zmiany wyglądu strony www

b) zmiany funkcji strony www

- zarządzający zapewnia wszelką niezbędną pomoc przy publikacji ofert oraz przy przeszukiwaniu bazy; wszystkie uwagi i zastrzeżenia prosimy wysyłać do administratora systemu (adres e-mail: bok@rynekbudowlany.pl)

4. Bezpieczeństwo

- dostęp do wiadomości udostępnianych na platformie możliwy jest po zalogowaniu się do serwisu. Nazwa użytkownika i hasło nie powinny być udostępniane osobom trzecim. W przypadku podejrzenia, że dostały się one w ręce osób trzecich należy natychmiast dokonać zmiany hasła, oraz powiadomić prowadzącego serwis (e-mail: info@rynekbudowlany.pl);

- zabronione jest udostępnianie hasła i nazwy użytkownika osobom trzecim;

5. Wyłączenie odpowiedzialności

- Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za:

a) treści rozpowszechniane przez użytkowników lub inne osoby w jakimkolwiek miejscu na stronach Rynek Budowlany PL

b) Działania użytkownika naruszające prawa autorskie lub jakiekolwiek prawa majątkowe osób trzecich.

c) Działania użytkownika naruszające prawa do znaków i oznaczeń.

d) Dostawę bądź jakość jakichkolwiek towarów bądź usług sprzedawanych bądź reklamowanych za pośrednictwem lub na stronach Rynek Budowlany PL.

e) inne skutki niezgodnego z niniejszymi Regulaminem albo nagannego zachowania użytkownika,

- zarządzający zastrzega sobie możliwość natychmiastowego usunięcia ofert jeżeli zachodzi podejrzenie, że oferowane produkty pochodzą z przestępstwa lub obrót nimi może w inny sposób naruszyć prawo obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

- zarządzający nie jest w stanie ocenić prawdziwości danych zawartych w formularzu rejestracyjnym, dlatego strony powinny ocenić wiarygodność Partnera przed zawarciem transakcji.

-właściciel serwisu Rynek Budowlany PL, nie odpowiada za szkody w mieniu lub na osobie, w tym poniesione straty, utratę zysków, uszczerbek w reputacji itp. Spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji;

- zarządzajacy nie odpowiada za zawartość korespondencji wysyłanej przez użytkowników oraz za inne zdarzenia, które pozostają poza kontrolą administratora strony Rynek Budowlany PL;

6. Obowiązki użytkowników.

- użytkownicy zobowiązują się, że wprowadzane przez nich do serwisu treści i ich części są wolne od wad prawnych, a w szczególności nie naruszają osobistych lub majątkowych praw autorskich;

- użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także dochodzone przed sądem, skierowane przeciw zarządzającemu, a związane z jego zachowaniem niezgodnym z niniejszymi regulaminem lub w inny sposób nagannym;

7. Płatne opcje współpracy.

- użytkownicy mają możliwość skorzystania z oferty rozszerzonej po uiszczeniu opłaty zgodnej z cennikiem, ofertą indywidualną bądź regulaminem promocji.

- za zawarcie umowy abonamentowej uznaje się:
a) wysłanie zamówienia listownie, poprzez pocztę elektroniczną lub faksem,
b) wpłatę kwoty wynikającej z wystawionej faktury pro forma,
c) podpisanie umowy na świadczenie usług.

- w razie wcześniejszego odstąpienia od umowy abonamentowej lub nieuregulowania płatności użytkownik portalu www.rynekbudowlany.pl zobowiązuje się uiścić opłatę karną w kwocie 50% aktualnej ceny rocznego abonamentu (bez zastosowania jakichkolwiek zniżek).

8. Uwagi końcowe

- rejestrując się, użytkownik potwierdza, iż akceptuje wszystkie punkty regulaminu, a także zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych informacji o sobie przez PRB Artur Dobrzyński, Macierzysz, ul. Wojska Polskiego 1, 05-850 Ożarów Mazowiecki, NIP: 522-260-90-98 w celach technicznych, statystycznych i marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997r. Dz.U. Nr 133 z 1997r; Użytkownik wyraża również zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o ofertach, promocjach i nowościach zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002r. „O świadczeniu usług drogą elektroniczną” (Dz.U. nr144 poz.1204) Rynek Budowlany PL zastrzega sobie prawo do przesyłania na konta użytkowników, jak również załączania do poczty elektronicznej użytkowników (bez ingerencji w treść i poufność korespondencji) treści informacyjnych i reklamowych pochodzących od Rynek Budowlany PL lub innych podmiotów.

- logując się lub korzystając z serwisu użytkownik akceptuje bieżącą wersję regulaminu.