Zaawansowane
Popularne wyszukiwania: budowy, cement, dom, drzwi, koparko ladowarka, kostka brukowa, kurs hydraulika warszawa, okna, remonty, schody
Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ!
Rejestracja bezpłatna

Jesteś naszym Klientem? Zaloguj się

Przypomnij nazwę użytkownika / hasło

Kategorie

Remonty domów, renowacje (33) Usługi budowlane (3402) Instalacje (134) Elementy wykończeniowe (50) Wyposażenie wnętrz (22) Materiały budowlane (208) Narzędzia, maszyny i pojazdy (1150) Nieruchomości (42) Inne usługi (190)
Oferta sprzedaży

Ochrona środowiska i ochrona przyrody w planowaniu przestrzennym


Nr referencyjny S 22317
Branża Inne usługi » Kursy, szkolenia
Usługi budowlane » Budowa dróg i obiektów » Budowa domów
Usługi budowlane » Deweloperzy
Usługi budowlane » Usługi projektowe, architektura » Projektowanie terenów zielonych
Usługi budowlane » Budowa dróg i obiektów » Budownictwo ekologiczne
Dostępność Cała Polska
Opis Tytuł szkolenia: Ochrona środowiska i ochrona przyrody w planowaniu przestrzennym - strategiczna ocena oddziaływania na środowisko

Termin: 27.09.2017

Miejsce szkolenia: Warszawa (ścisłe centrum)

Koszt uczestnictwa: 699,00 + 23% VAT, w tym przerwa kawowa i lunch

Czas trwania: 10.00-16.00

Program:
1. Zagadnienia ogólne i wprowadzające
? Zakres przedmiotowy szkolenia ? dookreślenie potrzeb i oczekiwań uczestników szkolenia, czy np. które bardziej szczegółowo pewne instytucje procedur planistycznych bądź SOOŚ
? Regulacje prawne dot. planowania przestrzennego oraz ocen oddziaływania na środowisko OOS (krajowe, na poziomie unijnym oraz międzynarodowym)
? Zmiany w przepisach, trudności interpretacyjne
2. Procedura planistyczna dla Planów Zagospodarowania Przestrzennego Województwa, Studium Uwarunkowań Przestrzennych i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
? Uwzględnianie przepisów ochrony środowiska (m.in. ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach) i ochrony przyrody w toku procedury planistycznej ww. dokumentów
? Sposób uwzględniania zapisów aktów prawa wyznaczających formy ochrony przyrody w planowaniu przestrzennym
? Rola opracowania ekofizjograficznego
? Przebieg procedury planistycznej
3. Postępowanie w sprawie strategicznej oceny w ramach procedury planistycznej ww. dokumentów
? Kwalifikacja zakresu przedmiotowego dokumentów strategicznych podlegających SOOŚ
? Zakres podmiotowy strategicznej oceny (uczestnicy strategicznej oceny i ich rola)
? Elementy procedury strategicznej oceny: uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko; zapewnianie udziału społeczeństwa; konsultacje z organami wyspecjalizowanymi organami administracji publicznej w zakresie ochrony środowiska i zdrowia; wymogi prognozy; rozpatrzenie uwag i wniosków złożonych w ramach udziału społeczeństwa; wprowadzenie do treści uwarunkowań wynikających z prognozy, opinii i ewentualnie ze złożonych wniosków (art. 55 ustawy ooś); dołączenie do projektu ?podsumowania? (informacji o wykorzystaniu uzgodnień, opinii, udziału społeczeństwa oraz o częstotliwości przeprowadzenia monitoringu realizacji); przekazanie dokumentu organom współdziałającym
? Ocena oddziaływania na obszary Natura 2000 w ramach strategicznej oceny
? Etapy i sekwencja SOOŚ
4. Treść i jakość prognozy oddziaływania na środowisko projektów dokumentów planistycznych.
? Autorzy prognoz ? wymogi (wymogi od 1 stycznia 2017 r.)
? Zakres prognozy
? Omówienie elementów prognozy i ich znaczenia dla SOOŚ
5. Miejsce, rola, funkcje i relacje strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w procedurze planistycznej (na poziomie wojewódzkim, gminnym) dokumentów planistycznych
? Znaczenie strategicznej oceny w polityce finansowej UE
? Strategiczna ocena dokumentów planistycznych jako część wielopoziomowego procesu inwestycyjnego
? Relacje strategicznej oceny oddziaływania na środowisko z indywidualną oceną oddziaływania przedsięwzięć
? Powiązanie SOOS z indywidualną oceną oddziaływania na środowisko - skutki zmian od 1 stycznia 2017 r.
? SOOŚ projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań - relacja z opracowaniem ekofizjograficznym.
6. Dyskusja, wymiana poglądów i doświadczeń z praktyki uczestników szkolenia, odpowiadanie na pytania
? Studium przypadków - analizowanie przypadków stosownie do potrzeb uczestników szkolenia
? Podsumowanie
Data aktualizacji 25/07/2017
Data ważności 17/12/2018

Pamiętaj, aby powiedzieć, że znalazłeś to ogłoszenie w serwisie Rynek Budowlany PL! Dziękujemy!

Dane teleadresowe producenta
Nazwa firmy Akademia Dashofera
Przedstawiciel Monika Leszczyk
Adres ul. Bieżanowska 7
02-655 Warszawa
Polska
Telefon 22 559 36 14
Fax 22 829 27 00
E-mail szafirowska@dashofer.pl
Strona www http://www.akademiadashofera.pl