Zaawansowane
Popularne wyszukiwania: budowy, cement, dom, drzwi, koparko ladowarka, kostka brukowa, kurs hydraulika warszawa, okna, remonty, schody
Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ!
Rejestracja bezpłatna

Jesteś naszym Klientem? Zaloguj się

Przypomnij nazwę użytkownika / hasło

Kategorie

Remonty domów, renowacje (33) Usługi budowlane (3403) Instalacje (130) Elementy wykończeniowe (50) Wyposażenie wnętrz (22) Materiały budowlane (208) Narzędzia, maszyny i pojazdy (1131) Nieruchomości (42) Inne usługi (189)
Oferta sprzedaży

Budowa dróg z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach


Nr referencyjny S 22308
Branża Usługi budowlane » Prace ziemne
Inne usługi » Kursy, szkolenia
Usługi budowlane » Kosztorysowanie
Usługi budowlane » Usługi projektowe, architektura » Biura projektowe
Usługi budowlane » Budowa dróg i obiektów » Budowa dróg i mostów
Dostępność Cała Polska
Opis Tytuł szkolenia: Budowa dróg z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach

Termin: 5.09.2017

Miejsce szkolenia: Warszawa (ścisłe centrum)

Koszt uczestnictwa: 699,00 + 23% VAT, w tym przerwa kawowa i lunch

Czas trwania: 10.00-16.00

Program:
1. Wstęp ? obowiązujące przepisy - normy prawne dotyczące tematu szkolenia
2. Główne etapy ? fazy procesu inwestycyjno ? budowlanego przy budowie dróg
3. Uczestnicy procesu budowlanego ? ich obowiązki i uprawnienia:
? inwestor
? projektant
? inspektor nadzoru inwestorskiego
? kierownik budowy ? robót
4. Warunki wstępne rozpoczęcia robót budowlano - drogowych
5. Przepisy ustawy ? o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
? rola i obligatoryjne zapisy ,,Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP)? w procesie inwestycyjno ? budowlanym (dotyczącym inwestycji drogowych)
? ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego
6. Zakres regulacji procesu inwestycyjno - budowlanego przede wszystkim ustawą Prawo budowlane, dotyczący takich zagadnień jak:
? dokumentacja techniczna (projekt budowlany i wykonawczy oraz specyfikacje techniczne)
? pozwolenie na budowę
? omówienie nowego (aktualnego) wniosku o pozwolenia na budowę z uwagami praktycznymi
? procedury poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych
? rozpoczęcie i realizacja inwestycji drogowych (robót budowlano-montażowych)
? ogólne omówienie przykładowej umowy o roboty budowlane (zobowiązania stron)
? wykorzystanie zasad FIDIC w procesie budowlanym
? protokólarne przejęcie terenu budowy (placu budowy)
? prace geodezyjne i ich ważna rola w procesie budowlanym szczególnie inwestycji drogowych
? kiedy obowiązuje i co zawiera plan BIOZ
? odstępstwa od projektu ich kwalifikacja i sposób postępowania
? jak uniknąć samowoli budowlanej lub zminimalizować koszty jej legalizacji
? jak zgodnie z prawem zakończyć budowę i oddać obiekt liniowy - drogowy do użytkowania
? obowiązkowa dokumentacja budowy i ważna rola Dziennika Budowy
? nadzór, kontrole na budowie i odbiory robót budowlano-montażowych (dokumentowanie czynności kontrolnych i odbiorowych ? uwagi praktyczne)
? zgłaszanie robót do odbioru wniosek (z załącznikami) ? o pozwolenie na użytkowanie
? obowiązkowa kontrola organów nadzoru budowlanego (PINB, WINB protokół)
? uzyskanie decyzjio pozwoleniu na użytkowanie
7. Odbiory budowlane i ich rodzaje ? wymagania formalno-prawne i dokumentacja:
? odbiórczęściowy, branżowy, robót zanikających (zakrytych)
? odbiórprób, sprawdzeń, badan laboratoryjnych itp.
? odbiór końcowy (inwestorski)
? odbiór ostateczny inwestycji
8. Omówienie (z praktycznymi komentarzami) wymaganych druków w postępowaniu administracyjnym - przy realizacji inwestycji budowlanych (w tym: budowy dróg)
9. Orzecznictwo sadowe i organów administracji publicznej - w sprawie realizacji inwestycji budowlano-drogowych
10. Zakres regulacji obowiązującej ,,Specustawy drogowej? przy realizacji inwestycji drogowych:
? wprowadzenie( zakres stosowania tej normy prawnej)
? postępowania poprzedzające rozpoczęcie robót budowlano-drogowych
? wniosek i jego zawartość - o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej(dalej - ZRID)
? decyzja administracyjna (zgoda ? pozwolenie na budowę) ? ZRID - odwołania - procedury odwoławcze
? zasady nabywania nieruchomości na realizacje inwestycji drogowych (dysponowanie nimi na cele budowlane),
? przebieg realizacji inwestycji drogowych
? zgłoszenie i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie liniowych obiektów budowlanych(inżynierskich - drogowych)
11. Odpowiedzi na pytania, konsultacje i dyskusja.
Data aktualizacji 24/07/2017
Data ważności 30/12/2018

Pamiętaj, aby powiedzieć, że znalazłeś to ogłoszenie w serwisie Rynek Budowlany PL! Dziękujemy!

Dane teleadresowe producenta
Nazwa firmy Akademia Dashofera
Przedstawiciel Monika Leszczyk
Adres ul. Bieżanowska 7
02-655 Warszawa
Polska
Telefon 22 559 36 14
Fax 22 829 27 00
E-mail szafirowska@dashofer.pl
Strona www http://www.akademiadashofera.pl