Zaawansowane
Popularne wyszukiwania: budowy, cement, dom, drzwi, koparko ladowarka, kostka brukowa, kurs hydraulika warszawa, okna, remonty, schody
Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ!
Rejestracja bezpłatna

Jesteś naszym Klientem? Zaloguj się

Przypomnij nazwę użytkownika / hasło

Kategorie

Remonty domów, renowacje (36) Usługi budowlane (3676) Instalacje (135) Elementy wykończeniowe (52) Wyposażenie wnętrz (22) Materiały budowlane (217) Narzędzia, maszyny i pojazdy (1226) Nieruchomości (40) Inne usługi (196)
Oferta sprzedaży

Proces inwestycyjny- specyfika realizacji inwestycji liniowychNr referencyjny S 22110
Branża Usługi budowlane » Usługi projektowe, architektura
Inne usługi » Kursy, szkolenia
Inne usługi » Doradztwo i nadzór budowlany
Usługi budowlane » Budowa dróg i obiektów » Budowa dróg i mostów
Usługi budowlane » Deweloperzy
Dostępność Cała Polska
Opis Terminy:
3 kwietnia 2019 r. Warszawa
30 maja 2019 r. Warszawa
Program seminarium:
1. Jak ustalenia studium wpływają na możliwość realizacji inwestycji liniowych
2. Rola miejscowego planu w procesie inwestycyjnym inwestycji liniowych
3. Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego:
a Właściwość organów
c Wniosek - wymagane dokumenty
d Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
e Postępowanie odwoławcze
f Postępowania nadzwyczajne
4. Zakres regulacji ustawy Prawo budowlane
a Istotne definicje i ich stosowanie w praktyce
- Budowle, obiekty liniowe
- Roboty budowlane: budowa i pozostałe roboty budowlane
- Nowe definicje z odwołaniem do Prawa energetycznego
5. Jakie procedury poprzedzają rozpoczęcie robót budowlanych
a Pozwolenie na budowę obiektu liniowego
- Odstępstwo od przepisów techniczno budowlanych - promesa i zgoda
- Nowy wzór i zakres sprawdzenia wniosku
- Projekt budowlany dopuszczenie projektu budowlanego zawierającego tylko projekt zagospodarowania terenu.
- Uzgodnienia, opinie, zezwolenia, zgody itd
- Decyzja o pozwoleniu na budowę
- Terminy i przepisy dyscyplinujace organy AA-B
b zgłoszenie
- nowe inwestycje liniowe na liście art. 29
- zakres zgłoszenia
- milcząca zgoda
- sprzeciw
- nałożenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę
- termin ważności
6. Budowa inwestycji liniowych
a Dziennik budowy i tablica budowy nowe regulacje w rozporzadzeniu i zakres zwolnienia z obowiazku
b Zawiadomienie o rozpoczęciu robót
c Nieistotne odstąpienie od pozwolenia na budowę lub projektu budowlanego
d Zamienne pozwolenie na budowę
7. Obowiązki i uprawnienia uczestników procesu budowlanego
a Inwestora
b Projektanta
c Kierownika budowy
d Inspektora nadzoru inwestorskiego
8. Jak uniknąć samowoli budowlanej lub zminimalizować koszty jej legalizacji
a Budowa bez pozwolenia
b Budowa bez zgłoszenia lub pomimo sprzeciwu
c Wykonywanie robót budowlanych bez pozwolenia
d Wykonywanie robót budowlanych bez zgłoszenia, pomimo sprzeciwu, niezgodnie ze zgłoszeniem
e Wykonywanie robót budowlanych niezgodnie z przepisami
f Istotne odstąpienie od pozwolenia na budowle lub projektu budowlanego
9. Jak z godnie z prawem zakończyć budowę i oddać obiekt do użytkowania
a Protokoły odbioru robót
b Odbiór robót przez :PSP, SSE
c Zawiadomienie o zakończeniu budowy
- Milcząca zgoda
- Sprzeciw
d Pozwolenie na użytkowanie
- Obowiązkowa kontrola
- Kary za istotne odstąpienia
Data aktualizacji 10/03/2019
Data ważności 03/07/2019

Pamiętaj, aby powiedzieć, że znalazłeś to ogłoszenie w serwisie Rynek Budowlany PL! Dziękujemy!

Dane teleadresowe producenta
Nazwa firmy Fundacja Wszechnicy Budowlanej
Przedstawiciel Mariola Berdysz
Adres ul. Mokotowska 4/6
00-641 Warszawa
Polska
Telefon +48 606 107 422
Fax 22 825 28 24
E-mail fwb5@wp.pl
Strona www http://fwb5.firmy.net