Zaawansowane
Popularne wyszukiwania: budowy, cement, dom, drzwi, koparko ladowarka, kostka brukowa, kurs hydraulika warszawa, okna, remonty, schody
Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ!
Rejestracja bezpłatna

Jesteś naszym Klientem? Zaloguj się

Przypomnij nazwę użytkownika / hasło

Kategorie

Remonty domów, renowacje (40) Usługi budowlane (4226) Instalacje (95) Elementy wykończeniowe (132) Wyposażenie wnętrz (20) Materiały budowlane (243) Narzędzia, maszyny i pojazdy (1565) Nieruchomości (57) Inne usługi (211)
Oferta sprzedaży

Wprowadzanie do obrotu i zabudowywanie w obiektach budowlanych wyrobów budowlanych


Nr referencyjny S 21630
Branża Usługi budowlane » Budowa dróg i obiektów » Budowa dróg i mostów
Usługi budowlane » Budowa dróg i obiektów » Budowa domów
Inne usługi » Sklepy, hurtownie » Sklepy i markety budowlane
Inne usługi » Sklepy, hurtownie » Składy budowlane
Usługi budowlane » Budowa dróg i obiektów » Budowa obiektów sportowych
Dostępność Cała Polska
Opis Wprowadzanie do obrotu i zabudowywanie w obiektach budowlanych, wyrobów budowlanych w świetle obowiązujących przepisów oraz omówienie projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 1 marca 2016 r.

Termin szkolenia: 16.06.16 (czwartek)
Miejsce szkolenia: Warszawa (ścisłe centrum)
Koszt uczestnictwa: 599.00 PLN + 23% VAT dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Najnowsze zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. i wprowadzone do przepisów ustawy o wyrobach budowlanych nakładają nowe obowiązki przede wszystkim na producentów. Natomiast część przepisów, która dotyczy systemu krajowego i odnosi się do wyrobów znakowanych znakiem budowlanym wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Dany wyrób budowlany musi być zgodny z deklarowanymi właściwościami użytkowymi, za co producenci ponoszą odpowiedzialność, zlecając umieszczenia znaku budowlanego. Dodatkowo jest wymagane sporządzenie odpowiedniej dokumentacji technicznej.

W przypadku niedopełnienia tych czynności grożą sankcje w postaci kary grzywny nakładanej za udostępnianie takiego wyrobu bez oznakowania CE lub bez znaku budowlanego. W tej sytuacji dotyczy to wycofania z obrotu wyrobu przez producenta lub importera.

Program szkolenia:
I. Chronologia zmian w przepisach prawa dotyczących wprowadzania do obrotu i zabudowywania zabudowywanie w obiektach budowalnych, wyrobów budowlanych ze wskazaniem okresów przejściowych

II. Metody wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu
1. Oznakowanie znakiem CE
a. Wyroby podlegające oznakowaniu znakiem CE
b. Etapy wprowadzenia do obrotu wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem CE
c. Procedury uproszczone, korzystanie z badań innych producentów, wprowadzanie do obrotu wyrobu pod inną nazwą lub marką, deklarowanie właściwości użytkowych bez przeprowadzania badań
d. Wykorzystanie badań producenta lub laboratorium zakładowego przez jednostki notyfikowane w procesie weryfikacji stałości właściwości użytkowych
e. Obowiązki producenta, importera, dystrybutora wyrobów budowlanych
f. Deklarowanie właściwości użytkowych z uwzględnieniem przepisów odnoszących się do zamierzonego zastosowania lub zastosowań w miejscu, gdzie producent zamierza udostępnić wyrób na rynku (gdzie szukać tych przepisów?)
2. Oznakowanie znakiem budowlanym
a. Wyroby podlegające oznakowaniu znakiem budowlanym
b. Etapy wprowadzenia do obrotu wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym
c. Porównanie regulacji prawnej sprzed nowelizacji z 25 czerwca 2015 i po w zakresie wyrobów budowlanych oznakowanych znakiem budowlanym
d. Procedury uproszczone, korzystanie z badań innych producentów, wprowadzanie do obrotu wyrobu pod inną nazwą lub marką
e. Wykorzystanie badań laboratoriów innych niż jednostki dokonujące oceny procesu weryfikacji stałości właściwości użytkowych
f. Obowiązki producenta, importera, dystrybutora wyrobów budowlanych
g. Wprowadzanie do obrotu wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowanym w innych krajach Unii Europejskiej
h. Omówienie projektu z dnia 1 marca 2016 r. rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu ich znakowania znakiem budowlanym (omówienie wzoru krajowej deklaracji właściwości i warunków jej udostępniania, zakresu informacji towarzyszącej oznakowaniu znakiem budowlanym, nowe grupy wyrobów budowlanych objętych systemem krajowym ? beton towarowy, impregnaty itp., zmiany w poziomach systemów oceny zgodności)
3. Wyroby budowlane wprowadzone legalnie do obrotu w innym kraju
a. Wskazanie krajów, z których można importować wyroby i wprowadzać je do obrotu na terytorium RP
b. Wymogi co do dokumentacji wyrobu wprowadzonego wprowadzone legalnie do obrotu w innym kraju, która musi być dołączona do wyrobu
c. Obowiązki importera ww. wyrobów
4. Wyroby budowlane produkowany jednostkowo lub na zamówienie
a. Wskazanie sytuacji kiedy możliwe jest stosowanie wyrobów produkowanych jednostkowo lub na zamówienie
b. Omówienie różnic pomiędzy wymogami CPR a Ustawy o wyrobach budowlanych w tym zakresie
c. Dokumentacja jaka powinna towarzyszyć wyrobom budowlany produkowanym jednostkowo lub na zamówienie
5. Wyroby budowlane wytwarzane na placu budowy
a. Wskazanie sytuacji kiedy możliwe jest stosowanie wyrobów wytworzonych na placu budowy
b. Omówienie różnic pomiędzy wymogami CPR a Prawa budowlanego w tym zakresie
c. Dokumentacja wymagana do w.b. wytwarzanych na placu budowy
6. Dodatkowe wymogi dotyczące informacji towarzyszącej oznakowaniu znakiem dopuszczającym do obrotu wynikające z ustawy o prawach konsumenta i ustawy o języku polskim

III. Dopuszczenie do zabudowania wyrobów budowlanych w obiekcie budowlanym
1. Wskazanie jakie dokumenty dopuszczając do zabudowania wyroby budowlane w obiekcie
2. Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego związane z wyrobami budowlanymi
3. Dopuszczenie wyrobów budowlanych do zabudowania w obiektach budowalnych budowanych wznoszonych lub remontowanych w ramach zamówień publicznych

IV. Dyskusja i konsultacje ? wymiana doświadczeń uczestników, pytania i odpowiedzi.

Uczestnicy:
Szkolenie skierowane jest do
? producentów
? dystrybutorów
? sprzedawców wyrobów budowlanych
? kierowników budów
? inspektorów nadzoru inwestorskiego
? projektantów oraz pracowników Inspektoratów Nadzoru Budowlanego
? osób pełniących samodzielne funkcje techniczne
? autorów projektów wykonawczych

Cel seminarium:
Celem szkolenia jest zapoznanie z najnowszymi regulacjami dotyczącymi wyrobów budowlanych w zakresie wprowadzania ich do obrotu, dopuszczenia do zabudowania w obiekcie budowlanym oraz najczęstszymi błędami dotyczącymi opisu wymogów dotyczących wyrobów budowlanych w projektach wykonawczych.

Wykładowca:
Grzegorz Skórka - były Naczelnik Wydziału Wyrobów Budowlanych w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru w Katowicach, autor wielu publikacji w zakresie wyrobów budowlanych, doświadczony szkoleniowiec. Obecnie Dyrektor Wydziału Kontroli w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim.
Data aktualizacji 18/05/2016
Data ważności 06/08/2021

Pamiętaj, aby powiedzieć, że znalazłeś to ogłoszenie w serwisie Rynek Budowlany PL! Dziękujemy!

Dane teleadresowe producenta
Nazwa firmy Verlag Dashofer sp. z o.o.
Przedstawiciel Monika Leszczyk
Adres ul. Bieżanowska 7
02-655 Warszawa
Polska
Telefon 22 559 36 14
Fax 22 829 27 00
E-mail leszczyk@dashofer.pl
Strona www http://www.akademiadashofera.pl