Zaawansowane
Popularne wyszukiwania: budowy, cement, dom, drzwi, koparko ladowarka, kostka brukowa, kurs hydraulika warszawa, okna, remonty, schody
Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ!
Rejestracja bezpłatna

Jesteś naszym Klientem? Zaloguj się

Przypomnij nazwę użytkownika / hasło

Kategorie

Remonty domów, renowacje (33) Usługi budowlane (3402) Instalacje (134) Elementy wykończeniowe (50) Wyposażenie wnętrz (22) Materiały budowlane (208) Narzędzia, maszyny i pojazdy (1150) Nieruchomości (42) Inne usługi (190)
Oferta sprzedaży

Wady i błędy projektowo-wykonawcze w procesie budowlanym...


Nr referencyjny S 21594
Branża Usługi budowlane » Usługi projektowe, architektura » Biura projektowe
Usługi budowlane » Budowa dróg i obiektów » Budowa domów
Dostępność Cała Polska
Opis Wady i błędy projektowo- wykonawcze w procesie budowlanym oraz skuteczne sposoby egzekwowania zobowiązań umownych wg najnowszych wytycznych po 1 stycznia 2016 r.

Termin szkolenia: 14.07.2016 r. czwartek
Miejsce szkolenia: Warszawa (ścisłe centrum)
Czas trwania: 10.00 -16.00
Koszt uczestnictwa: 699,00 zł + 23% VAT dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Program szkolenia:
1. Wprowadzenie do tematu ? fazy procesu inwestycyjno - budowlanego i aktualne wymagania oraz przepisy prawne

2. Ogólne warunki wstępne rozpoczęcia robót budowlanych

3. Opracowanie i odbiór przez inwestora dokumentacji technicznej ? najczęstsze wady, braki i błędy w projektach budowlanych ? dokumentacji technicznej (projektu budowlanego i wykonawczego, warunków realizacji i odbioru robót oraz kosztorysów)

4. Prawidłowe zasady i metody kosztorysowania oraz wyceny robót budowlanych (przedmiar, obmiar, wartość robót, rodzaje kosztorysów) ? odbiór i sprawdzanie tej części dokumentacji technicznej

5. Warunki uzyskania pozwolenia na budowę i jego odbiór ? projekt budowlany, zawartość dokumentacji i uzgodnień wymaganych przez administrację budowlaną

6. Bardzo ważna rola umowy cywilno - prawnej ? o roboty budowlane ? szczegółowe omówienie projektu takiej umowy i jej poszczególnych elementów

7. Egzekucja zobowiązań umownych oraz kar przewidzianych w umowie

8. Warunki rozpoczęcia budowy i prowadzenie robót budowlanych ? zgodnie ze zmienionymi w 2015 r. i aktualnymi przepisami

9. Zasady przekazania i odbioru placu budowy

10. Rola i obowiązki uczestników procesu budowlanego: inwestora, projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy (robót) i ich skuteczne sposoby egzekwowania (zgodnie z zawartymi umowami cywilno-prawnymi czy zakresami obowiązków ? przykładowe wzorce)

11. Istotna rola dziennika budowy i zasady jego prowadzenia ? najczęstsze błędy w jego prowadzeniu, ich skutki oraz bieżąca eliminacja

12. Odbiory budowlane podczas realizacji zadania inwestycyjno-budowlanego: rodzaje odbiorów ? jak powinny prawidłowo się odbywać (w tym: robót zanikających ? zakrytych, częściowych, branżowych), ich przebieg (w tym prób i sprawdzeń), wymagania formalno ? prawne, prawidłowość sporządzania protokołów, towarzysząca dokumentacja powykonawcza ? skuteczna egzekucja jakości robót i usunięcia wad, wykonania niedoróbek i usterek

13. Jak powinien przebiegać prawidłowy odbiór końcowy: powołanie i zadania komisji odbiorowej, wymagana - konieczna kompletna dokumentacja powykonawcza, odbiór końcowy ,,krok po kroku?, omówienie wzoru protokołu odbioru końcowego oraz najczęstsze błędy podczas przebiegu odbiorów ,,na linii? wykonawca ? inwestor i sposoby ich uniknięcia

14. Kontrole i odbiory budowy Nadzoru Budowlanego ? zakres i przebieg obowiązkowej kontroli N.B.

15. Przekazanie obiektu budowlanego w użytkowanie ? decyzja o pozwoleniu na użytkowanie (warunki jej uzyskania)

16. Odpowiedzialność zawodowa i karna uczestników procesu budowlanego

17. Panel dyskusyjny ? odpowiedzi na pytania.

Uczestnicy:
Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do potencjalnych inwestorów, służb inwestycyjnych w przedsiębiorstwach, pracowników administracji publicznej zajmujących się kontrolą inwestycji budowlanych, a także szeroko pojęta grupa inżynierów budownictwa sprawujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z aktualnymi wymogami formalno ? prawnymi w 2016 r. podczas realizacji procesu inwestycyjno ? budowlanego tj.: prawidłowym zorganizowaniem procesu budowlanego, wyborem jednostki projektującej i wykonawcy ze szczegółowym omówieniem projektów umów o prace projektowe i roboty budowlane, kontrola ? sprawdzanie prawidłowości opracowań dokumentacji technicznej zadania inwestycyjnego w tym: projektów budowlanych i wykonawczych oraz jej odbioru po przekazaniu przez zespól projektowy, kompletowaniem niezbędnych załączników do wniosku o pozwolenie na budowę, przeprowadzenia procedur administracyjnych, kontrolą budowy i dokonywaniem koniecznych odbiorów robót oraz dokumentacji powykonawczej a także bezproblemowego uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Wykładowca:
mgr. inż. Wiesław Bocheńczyk - wieloletni doświadczony wykładowca i trener z zakresu: Prawa budowlanego, przepisów techniczno-budowlanych i zarządzania nieruchomościami (w tym: na Politechnice oraz seminariach i szkoleniach na terenie całej Polski). Posiada nie tylko wiedzę ale wieloletnie doświadczenie praktyczne. Były szef Biura Inspekcyjno-Kontrolnego GUNB, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, dyrektor ds. Infrastruktury w dużej instytucji publicznej. Posiada uprawnienia budowlane i jest rzeczoznawcą branżowym. Autor publikacji z zakresu procesu budowlanego i prawidłowego użytkowania obiektów budowlanych. Prowadzi firmę zajmującą się m.in.: kontrolami okresowymi - stanu technicznego obiektów budowlanych i zastępczymi nadzorami inwestorskimi oraz opracowuje opinie i ekspertyzy techniczne z tego zakresu.
Data aktualizacji 18/05/2016
Data ważności 18/12/2018

Pamiętaj, aby powiedzieć, że znalazłeś to ogłoszenie w serwisie Rynek Budowlany PL! Dziękujemy!

Dane teleadresowe producenta
Nazwa firmy Verlag Dashofer sp. z o.o.
Przedstawiciel Monika Leszczyk
Adres ul. Bieżanowska 7
02-655 Warszawa
Polska
Telefon 22 559 36 14
Fax 22 829 27 00
E-mail leszczyk@dashofer.pl
Strona www http://www.akademiadashofera.pl