Zaawansowane
Popularne wyszukiwania: budowy, cement, dom, drzwi, koparko ladowarka, kostka brukowa, kurs hydraulika warszawa, okna, remonty, schody
Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ!
Rejestracja bezpłatna

Jesteś naszym Klientem? Zaloguj się

Przypomnij nazwę użytkownika / hasło

Kategorie

Remonty domów, renowacje (29) Usługi budowlane (3237) Instalacje (140) Elementy wykończeniowe (47) Wyposażenie wnętrz (21) Materiały budowlane (191) Narzędzia, maszyny i pojazdy (1109) Nieruchomości (44) Inne usługi (177)
Oferta sprzedaży

Wyroby budowlane - zmiana przepisow krajowychNr referencyjny S 21388
Branża Materiały budowlane » Beton, cement, wapno
Materiały budowlane » Drewno budowlane
Materiały budowlane » Chemia budowlana
Materiały budowlane » Cegła elewacyjna, klinkierowa
Materiały budowlane » Styropian
Dostępność Cała Polska
Opis Terminy:
29 marca 2018 r. Warszawa
24 maja 2018 r. Warszawa
W 2015 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych i ustawy o systemie oceny zgodności, ustawa weszła w życie od 1 stycznia 2016 r.
Wprowadzane ustawą zmiany w przepisach dotyczących wyrobów budowlanych obejmują szereg rozstrzygnięć mających istotny wpływ na działalność podmiotów gospodarczych zajmujących się produkcją, importem i dystrybucją sprzedażą) . Dotyczy to w szczególności podmiotów gospodarczych wprowadzających do obrotu lub udostępniających na rynku krajowym wyroby budowlane oznakowane znakiem budowlanym. Istotne zmiany zostały również wprowadzone w zakresie przepisów regulujących działania kontrolne organów nadzoru budowlanego, których celem jest podniesienie skuteczności i efektywności nadzoru nad rynkiem wyrobów budowlanych, w tym w szczególności w zakresie eliminowania z rynku wyrobów budowlanych o deklarowanych właściwościach użytkowych niezgodnie ze stanem faktycznym.
Uchwalone przez Sejm zmiany weszły w życie w dniu 1 stycznia 2016 r., przy czym ta część przepisów , która dotyczy tak zw. systemu krajowego (wyroby znakowane znakiem budowlanym) wchodzą w życie 12 miesięcy później , to jest z dniem 1 stycznia 2017 r.
Mając na uwadze bardzo szeroki zakres zmian wprowadzonych do dotychczasowych przepisów odnoszących się do wyrobów budowlanych oraz wynikająca z tych zmian konieczność przeprowadzenia niezbędnych działań dostosowawczych przez podmioty gospodarcze funkcjonujące na rynku wyrobów budowlanych Wszechnica Budowlana organizuje seminaria szkoleniowe na temat:
Zmiany w przepisach dotyczących wyrobów budowlanych, ustawa z dnia 23 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy Prawo budowlane
Program seminarium:
1. Ogólne zasady wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu lub ich udostępniania na rynku krajowym w świetle zmian wprowadzonych ustawa z dnia 24 czerwca 2015 r.
2. Wyroby budowlane wprowadzane do obrotu lub udostępniane na rynku krajowym ze znakiem budowlanym ?nowe regulacje systemu krajowego:
- zakres przedmiotowy systemu,
- wymagane specyfikacje techniczne Polska Norma wyrobu i krajowa ocena techniczna,
- zasady deklarowania właściwości użytkowych wyrobu budowlanego,
- krajowa deklaracja właściwości użytkowych ,
- krajowe systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych.
3. Zasady i procedury wydawania krajowych ocen technicznych i jednostki upoważnione do ich wydawania.
4.Obowiązki podmiotów gospodarczych (producentów , importerów i sprzedawców) wprowadzających do obrotu lub udostępniających na rynku krajowym wyroby ze znakiem budowlanym.
5.Zmiany w zasadach kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu:
- rozszerzenie uprawnień Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w zakresie koordynacji działalności kontrolnej wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego,
- nowe regulacje dotyczące badań kontrolnych wyrobów budowlanych prowadzonych przez organy nadzoru budowlanego,
- zmiany w systemie sankcji karnych za naruszenie przepisów ustawy.
6. Przepisy przejściowe i terminy wejścia w życie nowych regulacji
Data aktualizacji 03/01/2018
Data ważności 02/07/2018

Pamiętaj, aby powiedzieć, że znalazłeś to ogłoszenie w serwisie Rynek Budowlany PL! Dziękujemy!

Dane teleadresowe producenta
Nazwa firmy Fundacja Wszechnicy Budowlanej
Przedstawiciel Mariola Berdysz
Adres ul. Mokotowska 4/6
00-641 Warszawa
Polska
Telefon 22 825 28 24
Fax 22 825 28 24
E-mail fwb5@wp.pl
Strona www http://fwb5.firmy.net