Zaawansowane
Popularne wyszukiwania: budowy, cement, dom, drzwi, koparko ladowarka, kostka brukowa, kurs hydraulika warszawa, okna, remonty, schody
Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ!
Rejestracja bezpłatna

Jesteś naszym Klientem? Zaloguj się

Przypomnij nazwę użytkownika / hasło

Kategorie

Remonty domów, renowacje (35) Usługi budowlane (3966) Instalacje (112) Elementy wykończeniowe (61) Wyposażenie wnętrz (21) Materiały budowlane (223) Narzędzia, maszyny i pojazdy (1624) Nieruchomości (47) Inne usługi (188)
Oferta sprzedaży

Wyroby budowlane 2021Nr referencyjny S 21388
Branża Materiały budowlane » Beton, cement, wapno
Materiały budowlane » Drewno budowlane
Materiały budowlane » Chemia budowlana
Materiały budowlane » Cegła elewacyjna, klinkierowa
Materiały budowlane » Styropian
Dostępność Cała Polska
Opis Terminy w Warszawie
27 kwietnia 2021 r.

WYROBY BUDOWLANE - WPROWADZANIE DO OBROTU LUB UDOSTĘPNIANIE NA RYNKU KRAJOWYM; wybrane zagadnienia

PROGRAM
1. Ogólne zasady wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku krajowym wyrobów budowlanych
1.1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
1.2. Pojęcia i definicje stosowane w ustawie o wyrobach budowlanych
1.3. Zakres przedmiotowy ustawy o wyrobach budowlanych (wyroby budowlane objęte regulacjami ustawy)
1.4. Wprowadzanie do obrotu lub udostępnianie na rynku krajowym wyrobów budowlanych (art. 5 ustawy o wyrobach budowlanych):
1.4.1. wyroby budowlane oznakowane CE;
1.4.2. wyroby budowlane oznakowane znakiem budowlanym;
1.4.3. Wyroby budowlane udostępniane na rynku krajowym na podstawie ?wzajemnego uznawania?.
1.5. Wyroby budowlane dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym
2. Wyroby budowlane wprowadzane do obrotu lub udostępniane na rynku krajowym z oznakowaniem CE ? rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011
2.1. Wyroby budowlane objęte obowiązkiem oznakowania CE;
2.2. Nieobowiązkowe oznakowania CE wyrobów budowlanych;
2.3. Deklaracja właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oznakowanych CE i sposób jej dostarczania z wyrobem budowlanym;
2.4. Oznakowanie CE (etykieta CE) i informacja towarzysząca temu oznakowaniu;
2.5. Normy zharmonizowane na wyroby budowlane
2.6. Europejski Dokument Oceny EDO i Europejska Ocena Techniczna oraz jednostki upoważnione do ich wydawania;
2.7. Ocena i weryfikacja właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oznakowanych CE (systemy europejskie).
3. Wyroby budowlane wprowadzane do obrotu lub udostępniane na rynku krajowym z oznakowaniem znakiem budowlanym
3.1. Wyroby budowlane objęte obowiązkiem stosowania oznakowania znakiem budowlanym:
3.1.1. do 31 grudnia 2020 r.
3.1.2. od stycznia 2021 r.
3.2. Sposób deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oznakowanych znakiem budowlanym;
3.3. Krajowe systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych; zdania producentów strony trzeciej (akredytowanych jednostek certyfikujących i laboratoriów);
3.4. Grupy wyrobów budowlanych objęte obowiązkiem sporządzania krajowej deklaracji właściwości użytkowych i właściwe dla tych grup krajowe systemy oceny;
3.5. Wzór, treść i sposób udostępniania lub dostarczania krajowej deklaracji właściwości użytkowych;
3.6. Sposób znakowania wyrobów budowlanych znakiem budowlanym oraz zakres informacji towarzyszącej temu znakowi;
3.7. Krajowa ocena techniczna ?zasady udzielania, zmiany i uchylania oraz jednostki upoważnione do ich wydawania
4. Obowiązki podmiotów gospodarczych wprowadzających do obrotu lub udostępniających na rynku krajowym wyroby budowlane oznakowane znakiem budowlanym
4.1. Obowiązki producenta;
4.2. Obowiązki upoważnionego przedstawiciela producenta;
4.3. Obowiązki Importera;
4.4. Obowiązki sprzedawcy (dystrybutora);
5. Zasady kontroli wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym raz organy właściwe w tym zakresie
6. Sankcje karne za naruszenie przepisów ustawy o wyrobach budowlany:
6.1. Czyny zabronione;
6.2. Ustalanie wysokości kary pieniężnej oraz egzekwowanie ustalonych w drodze decyzji kar pieniężnych.
7. Przewidywane zmiany w przepisach dotyczących wyrobów budowlanych (w trakcie procesu legislacyjnego).

Informacje o naszych szkoleniach znajdą Państwo także na stronie internetowej:
http://fwb5.firmy.net/uslugi.html

W przypadku zainteresowania szkoleniem prześlemy warunki udziału, szczegółowy program szkolenia i CV wykładowcy.
Organizujemy również na zlecenie szkolenia zamknięte. Indywidualną kalkulację sporządzimy po przesłaniu zapytania na mail
Data aktualizacji 06/12/2020
Data ważności 04/06/2021

Pamiętaj, aby powiedzieć, że znalazłeś to ogłoszenie w serwisie Rynek Budowlany PL! Dziękujemy!

Dane teleadresowe producenta
Nazwa firmy Fundacja Wszechnicy Budowlanej
Przedstawiciel Mariola Berdysz
Adres ul. Mokotowska 4/6
00-641 Warszawa
Polska
Telefon +48 606 107 422
Fax 22 825 28 24
E-mail fwb5@wp.pl
Strona www http://fwb5.firmy.net