Zaawansowane
Popularne wyszukiwania: budowy, cement, dom, drzwi, koparko ladowarka, kostka brukowa, kurs hydraulika warszawa, okna, remonty, schody
Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ!
Rejestracja bezpłatna

Jesteś naszym Klientem? Zaloguj się

Przypomnij nazwę użytkownika / hasło

Kategorie

Remonty domów, renowacje (33) Usługi budowlane (3482) Instalacje (134) Elementy wykończeniowe (53) Wyposażenie wnętrz (22) Materiały budowlane (213) Narzędzia, maszyny i pojazdy (1150) Nieruchomości (39) Inne usługi (194)
Oferta sprzedaży

Utrzymanie obiektów budowlanych i prowadzenie książki obiektu budowlanego


Nr referencyjny S 20187
Branża Inne usługi » Kursy, szkolenia
Inne usługi » Doradztwo i nadzór budowlany
Nieruchomości » Zarządzanie obiektami
Nieruchomości » Pośrednictwo
Dostępność Cała Polska
Opis TERMIN
6 marca 2019 r. Warszawa
9 maja 2019 r. Warszawa

Program seminarium:
1.Jakie dokumenty musi przejąć: właściciel, zarządca, użytkownik, od inwestora lub wykonawcy obiektu budowlanego
1.1.dokonywanie wpisów w tabeli III KOB
1.2.uzupełnianie braków w dokumentacji budowy i dokumentacji podwykonawczej
2.Jakie są konsekwencje nielegalnego użytkowanie obiektu budowlanego i jak zalegalizować nielegalne użytkowanie.
2.1.Obiekty zrealizowane przed 1 stycznia 1995 r
2.2 Obiekty zrealizowane po 1 stycznia 1995 r.
3.Kiedy założyć książkę obiektu budowlanego (KOB):
3.1.Kiedy wprowadzono obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego i dla jakich obiektów - przepisy przejściowe
3.2.kKóre obiekty budowlane wymagają prowadzenia książki obiektu budowlanego - zmiany od 28 czerwca br
3.3.Obiekty objęte obowiązkiem prowadzenia książki na podstawie przepisów odrębnych
3.4.Kto jest upoważniony do dokonywania wpisów w książce obiektu budowlanego
4.Jak dokonać wpisów dot. kontroli okresowych obiektu budowlanego:
4.1.kontrole roczne -wpis w tabeli IV
4.2.kontrole pięcioletnie - wpis w tabeli V
4.3.kontrole z nakazu nadzoru budowlanego
4.4. kontrole na wniosek mieszkańców lokali mieszkalnych - nowy obowiązek
5.Kiedy przeprowadza się kontrole dużych obiektów budowlanych
5.1.nieprzekraczalne terminy: do 31 maja i 30 listopada każdego roku
5.2. Obowiązki kontrolujacych
6.Kiedy przeprowadzić kontrole bezpieczeństwa obiektu budowlanego
6.1.obowiązek przeprowadzenia kontroli czy obowiązek dołożenia należytej staranności
7.Kontrole kotłów i instalacji klimatyzacji zgodnie z wymaganiami nowej ustawy o charakterystyce energetycznej obowiązującej od 9 marca 2015 r.
7.1.nowy zakres kontroli
7.2.zmienione terminy
7.3.nowi uprawnieni do przeprowadzania kontroli
7.4.obowiązki kontrolujących
7.5.elektroniczny system rejestracji uprawnionych do przeprowadzania kontroli
7.6.elektroniczny system rejestracji protokołów
8.Kto jest uprawniony do przeprowadzania kontroli okresowych obiektów budowlanych
8.1.co oznacza odpowiednia specjalność uprawnienia do kontroli obiektów
8.2.jakimi dokumentami musi legitymować się kontrolujący
8.3.jakie obowiązki ciąża na kontrolującym
9.Jakie skutki wywołuje niewłaściwy stanu obiektu
10.Opracowania techniczne dla obiektów będących w użytkowaniu
10.1.obowiązek wpisu w tabelach nr VI i VII
11.Roboty remontowe w obiekcie - poszerzenie listy remontów zwolnionych z obowiazku zgłoszenia
11.1.obowiązek wpisu w tabela nr VIII
12.Jakie nakazy wydają organy nadzoru budowlanego
12.1.Nakaz przeprowadzenia kontroli
12.2.Nakaz usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości
12.3.Nakaz rozbiórki
12.4.Nakaz opróżnienia lub wyłączenia z użytkowania obiektu budowlanego
12.5.Zakaz użytkowania obiektu budowlanego
12.6. Zapewnienie niezbędnych środków zabezpieczających budynek mieszkalnych- nowy obowiązek NB
13.Kiedy nieprzewidziane zdarzenie w obiekcie budowlanym jest katastrofą budowlaną a kiedy z awarią
13.1.obowiązek wpisu w tabeli nr X
13.2.obowiązki właściciela obiektu w przypadku zaistnienia katastrofy budowlanej i awarii
13.3.przebieg postępowania w sprawie katastrofy budowlanej
14.Kiedy w obiekcie budowlanym następuje zmiana sposobu użytkowania obiektu
14.1.zgłoszenie zamierzonej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
14.2.pozwolenie na budowę na wykonanie robót budowlanych w obiekcie budowlanym i przyjęcie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania
14.3.dokumenty wymagane do zgłoszenia albo pozwolenia na budowę
14.4.skutki nielegalnej zmiany sposobu użytkowania
14.5.legalizacja samowolnej zmiany sposobu użytkowania
14.6.obowiązek wpisu w tabeli nr XI
15.Kto i za jakie wykroczenia podlega karze grzywny
16. Pozostałe obowiązki właścicieli obiektów wynikające z przepisów szczególnych

Warunki uczestnictwa w szkoleniu-
przesłanie czytelnie wypełnionego zgłoszenia na fax. lub mail
(zgłoszenie powinno obejmować: imię i nazwisko uczestnika szkolenia,
termin i temat szkolenia oraz dane do faktury - nazwa firmy, adres i NIP)
oraz dokonanie wpłaty na konto po potwierdzeniu terminu szkolenia.
Możliwość zadeklarowania wpłaty po otrzymaniu faktury
(wymaga podpisu księgowego)

Cena szkolenia 450 zł +23%Vat*
*szkolenia realizowane w ramach kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w 100% z środków publicznych zw. z VAT (wymaga złożenia oświadczenia)
Data aktualizacji 04/01/2019
Data ważności 03/07/2019
Załączniki
KARTA ZGŁOSZENIA.doc (57344b) logo_fwb.jpg (5952b)

Pamiętaj, aby powiedzieć, że znalazłeś to ogłoszenie w serwisie Rynek Budowlany PL! Dziękujemy!

Dane teleadresowe producenta
Nazwa firmy Fundacja Wszechnicy Budowlanej
Przedstawiciel Mariola Berdysz
Adres ul. Mokotowska 4/6
00-641 Warszawa
Polska
Telefon +48 606 107 422
Fax 22 825 28 24
E-mail fwb5@wp.pl
Strona www http://fwb5.firmy.net