Zaawansowane
Popularne wyszukiwania: budowy, cement, dom, drzwi, koparko ladowarka, kostka brukowa, kurs hydraulika warszawa, okna, remonty, schody
Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ!
Rejestracja bezpłatna

Jesteś naszym Klientem? Zaloguj się

Przypomnij nazwę użytkownika / hasło

Kategorie

Remonty domów, renowacje (35) Usługi budowlane (3966) Instalacje (112) Elementy wykończeniowe (61) Wyposażenie wnętrz (21) Materiały budowlane (223) Narzędzia, maszyny i pojazdy (1624) Nieruchomości (47) Inne usługi (188)
Oferta sprzedaży

Realizacja inwestycji drogowych webinariumNr referencyjny S 20122
Branża Inne usługi » Kursy, szkolenia
Inne usługi » Doradztwo i nadzór budowlany
Usługi budowlane » Geodezja i usługi melioracyjne
Usługi budowlane » Usługi projektowe, architektura » Biura projektowe
Usługi budowlane » Budowa dróg i obiektów » Budowa dróg i mostów
Dostępność Cała Polska
Opis TERMINY on line
24 lutego 2021 r.
21 kwietnia 2021 r.
16 czerwca 2021 r.
Problemy związane ze stosowaniem specustawy drogowej oraz sposoby ich rozwiązywania na podstawie najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych.
1. Czy na podstawie specustawy drogowej można uzyskać ZRID wyłącznie na budowę drogi czy też na inne roboty budowlane (remont, przebudowa, rozbiórka)?
2. Czy starosta wydając decyzje ZRID może wyrazić zgodę na rozbudowę drogi wojewódzkiej lub krajowej? Jaki jest dopuszczalny zakres takiej zgody?
3. Co oznacza stwierdzenie, że wniosek o wydanie decyzji ZRID ma charakter związany?
4. Jaka jest data wszczęcia postępowania o wydanie decyzji ZRID i jakie obowiązują zasady przy wyliczaniu kar za przekroczenie 90 dniowego terminu na jej wydanie?
5. Zasady określania stron postępowania i zawiadamiania stron o jego wszczęciu i wydawaniu decyzji ZRID?
6. Czy wniosek o wydanie decyzji ZRID powinien zawierać wszystkie opinie i uzgodnienia o których jest mowa w art. 11d ust. 1 pkt. 8?
7. Zasady obliczania terminu do wniesienia odwołania od decyzji ZRID.
8. Zasady modyfikowania wniosku po wszczęciu postępowania o wydanie decyzji ZRID.
9. Czy decyzja ZRID może zezwolić aby w projektowanych pasach drogowych umieszczać urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą (wodociągi, sieci cieplne, sieci kanalizacyjne, gazociągi)?
10. Rodzaje i zakresy tytułów jakie, na podstawie decyzji ZRID, uzyskuje inwestorw zakresie prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane.
11. Czy decyzja ZRID może udzielić zgody na budowę objazdów tymczasowych lub zgody na rozbiórkę obiektów znajdujących się poza projektowanym pasem drogowym?
12. Czy można wydać decyzję ZRID w oparciu o nieostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub na podstawie nieostatecznej decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, jeżeli posiadają one rygor natychmiastowej wykonalności?
13. Jakie są zakresy stosowania innych ustaw przy wydawaniu decyzji ZRID.
14. Czy drogi gruntowe są obiektami budowlanymi?
15. Podstawowe przesłanki do nadania decyzji ZRID rygoru natychmiastowej wykonalności.
16. Jaki jest dopuszczalny zakres zmian ostatecznej decyzji ZRID na podstawie art. 155 KPA albo art. 36a Prawa budowlanego?
17. W jakim zakresie można wygasić decyzję ZRID na podstawie art. 162 KPA?
18. Czy nieruchomości wywłaszczone decyzją ZRID podlegają zwrotowi jeżeli staną się zbędne na cel określony w tej decyzji
19. Czy decyzja ZRID jest bezterminowa?
20. Jaki jest dopuszczalny i nie wymagający zmiany decyzji ZRID, zakres odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego, wobec brzmienia art. 32a specustawy drogowej.
21. Jaki jest faktyczny zakres trwałości ostatecznej decyzji ZRID na podstawie art. 31 specustawy drogowej.
Warunki uczestnictwa w szkoleniu-
przesłanie czytelnie wypełnionego zgłoszenia na mail oraz dokonanie wpłaty na konto po potwierdzeniu terminu lub w dniu szkolenia.
Możliwość zadeklarowania wpłaty po otrzymaniu faktury (wymaga podpisu księgowego) i deklaracji zapłaty
w przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu.
Informacje można uzyskać drogą mailową : fwb5@wp.pl lub telefonicznie: tel. 22 825 2824
kom 606 107 422

Każdy uczestnik może zadać pytania pisemnie. Pytania proszę wpisać na zgłoszeniu
Gwarantujemy małe grupy szkoleniowe i możliwość indywidualnych konsultacji.
Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 450 PLN+VAT
Data aktualizacji 06/12/2020
Data ważności 04/06/2021

Pamiętaj, aby powiedzieć, że znalazłeś to ogłoszenie w serwisie Rynek Budowlany PL! Dziękujemy!

Dane teleadresowe producenta
Nazwa firmy Fundacja Wszechnicy Budowlanej
Przedstawiciel Mariola Berdysz
Adres ul. Mokotowska 4/6
00-641 Warszawa
Polska
Telefon +48 606 107 422
Fax 22 825 28 24
E-mail fwb5@wp.pl
Strona www http://fwb5.firmy.net