Zaawansowane
Popularne wyszukiwania: budowy, cement, dom, drzwi, koparko ladowarka, kostka brukowa, kurs hydraulika warszawa, okna, remonty, schody
Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ!
Rejestracja bezpłatna

Jesteś naszym Klientem? Zaloguj się

Przypomnij nazwę użytkownika / hasło

Kategorie

Remonty domów, renowacje (35) Usługi budowlane (3974) Instalacje (113) Elementy wykończeniowe (61) Wyposażenie wnętrz (21) Materiały budowlane (223) Narzędzia, maszyny i pojazdy (1595) Nieruchomości (52) Inne usługi (194)
Oferta sprzedaży

Zarządzanie najmem komercyjnym - szkolenie warsztatowe


Nr referencyjny S 19466
Branża Inne usługi » Kursy, szkolenia
Nieruchomości » Wycena nieruchomości, rzeczoznawcy
Nieruchomości » Zarządzanie obiektami
Dostępność Cała Polska
Opis ZARZĄDZANIE NAJMEM KOMERCYJNYM - SZKOLENIE WARSZTATOWE

Termin szkolenia: 02-03.10.2017, poniedziałek (10.00-16.00) - wtorek (09.00-16.00)

Do udziału w szkoleniu zapraszamy zarówno osoby rozpoczynające pracę przy najmie komercyjnym, jak i doświadczonych specjalistów. Szkolenie pozwoli usystematyzować wiedzę oraz zapoznać się z najskuteczniejszymi rozwiązaniami problemów pojawiających się w praktyce.

W trakcie zajęć omówimy najważniejsze zagadnienia, których znajomość jest niezbędna przy zarządzaniu najmem komercyjnym. W szczególności trener udzieli odpowiedzi na pytania:
? Jakie zagadnienia należą do najczęstszych kwestii spornych i jak sobie z nimi radzić?
? Które elementy umów powodują najwięcej problemów?
? Jak powinny być prowadzone rozliczenia między stronami?
? Dlaczego warto jasno określać zasady obciążania opłatami eksploatacyjnymi?
? Jakie są najbardziej optymalne formy stosowanych zabezpieczeń?
? Jak sprawnie postępować z zaległościami?
? Jak przygotować się do remontów nieruchomości?
? Jak skutecznie zabezpieczyć należyte wykonanie umowy?

Korzyści dla uczestników:
? systematyzacja wiedzy z zakresu najmu komercyjnego,
? przygotowanie do samodzielnego zarządzania nieruchomościami komercyjnymi,
? udoskonalenie umiejętności w zakresie tworzenia umów handlowych, w tym w szczególności umowy najmu,
? przygotowanie do sprawnej i skutecznej windykacji należności,
? utrwalenie przekazanej wiedzy poprzez analizę konkretnych przypadków oraz zagadnienia problemowe,
? dyskusja moderowana dla zobrazowania najistotniejszych kwestii,
? omówienie planowanych zmian w prawie, aby uczestnicy wiedzieli czego mogą się w najbliższej przyszłości spodziewać.


PROGRAM SZKOLENIA:

I. Uregulowania prawne najmu.

1. Jakie ustawy regulują najem nieruchomości?
2. Czym różni się umowa najmu od umowy dzierżawy?
3. Umowa najmu a umowa pre-lease.

II. Charakterystyka kluczowych zapisów umowy najmu komercyjnego.

1. Na co zwrócić uwagę przy konstruowaniu umów?
2. Jak prawidłowo zidentyfikować podmiot z którym zawieramy umowę?
3. Pełnomocnictwa ? kto może udzielać i w jakiej formie?
4. Jakie oświadczenia powinniśmy zawrzeć w umowie i jakie są ich konsekwencje?
5. Umowy na czas oznaczony i nieoznaczony (wady i zalety).
6. Zakres dopuszczalnej działalności najemcy.
7. Czy regulamin wewnętrzny może stać się częścią umowy?
8. Jak ustalić zasady określania czynszu i możliwość jego waloryzacji?
9. Czynsze od obrotów ? czy to już standard?
10. W jakim najszerszym zakresie wynajmujący może wyłączyć swoją odpowiedzialność?
11. Zastrzeżenie w trakcie obowiązywania umowy najmu dokonywania zmian budowlanych zmieniających kształt, powierzchnie, położenia nieruchomości.
12. W jakim zakresie wynajmujący może ingerować w prace prowadzone na wynajmowanej nieruchomości?
13. Na jak długo można zawrzeć umowę?
14. Czy wynajmujący może zakazać sprzedaży przedsiębiorstwa?
15. Czy wynajmujący może zakazać podnajmu?
16. Kiedy będzie możliwe rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia?
17. Jak prawidłowo formułować i naliczać kary umowne?
18. Czy poza karą umowną można dochodzić dodatkowego odszkodowania?
19. Jakich klauzul unikać?
20. Jakie są najbardziej optymalne formy zabezpieczenia płatności?
21. Jak prawidłowo naliczać odsetki od nieterminowych płatności?
22. Czy wynajmujący może sobie zastrzec możliwość odcięcia mediów?
23. Czy można przymusić wynajmującego do współpracy?
24. Jak prawidłowo obliczać terminy umowne?
25. Ubezpieczenie nieruchomości i mienia najemcy.
26. Kaucje i rozliczenie po zakończeniu najmu.
27. Specyfika tłumaczenia postanowień w umowach dwu- i wielojęzycznych.

III. Negocjacje umowy najmu.

1. Jak zabezpieczyć poufność przekazywanych danych i rokowań?
2. Co oznacza ofertowy tryb zawarcia umowy?
3. Czy warto załączać oznaczenia nieruchomości na mapach i planach?
4. Opis stanu technicznego lokalu wraz z przyłączami.
5. Dlaczego umowę najmu warto zawrzeć z datą pewną?
6. Kiedy i w jaki sposób powinno nastąpić wydanie przedmiotu najmu?
7. Kiedy można się uchylić od umowy najmu z powodu wady oświadczenia woli?
8. Jakie załączniki powinny znaleźć się w umowie najmu?

IV. Rozliczanie opłat eksploatacyjnych.

1. Jakie koszty mogą zostać zaliczone do kosztów wspólnych?
2. Czy opłaty eksploatacyjne płacone przez najemcę są przychodem wynajmującego?
3. Jaki VAT od refakturowanych usług?

V. Windykacja przedsądowa należności.

1. Jak zorganizować dział monitoringu i windykacji?
2. Jakie praktyki windykacyjne są na cenzurowanym?
3. Co robić kiedy najemca opuszcza lokal i są znikome szanse, że będzie dalej płacił?
4. Czy wezwanie do zapłaty jest konieczne?

VI. Sądowa egzekucja świadczeń.

1. Specyfika postępowań uproszczonych.
2. Czym różni się postępowanie nakazowe od upominawczego?
3. Jakimi dokumentami należy się legitymować, aby dochodzić płatności w postępowaniu nakazowym?
4. Jakie korzyści są w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania elektronicznego (EPU)?
5. Czym różni się tytuł egzekucyjny od tytułu wykonawczego?
6. Jakie koszty należy kalkulować przy dochodzeniu należności przed sądem?

VII. Obowiązki publicznoprawne administratora nieruchomości.

1. Kiedy i jakie kontrole okresowe muszą być przeprowadzone?
2. Zakres i dokumentacja kontroli okresowej.
3. Jakie są zasady prowadzenia KOB?
4. Jakie uprawnienia mają organy nadzoru budowlanego?

VIII. Pozwolenia i zezwolenia na remont oraz inne roboty.

1. Jakie prace wymagają pozwolenia na budowę, a które można zrobić na zgłoszenie?
2. Jakie dokumenty wymagane są aby uzyskać pozwolenie na budowę?
3. Jak wygląda procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę?
4. Kiedy można przystąpić do użytkowania obiektu?
5. Jak przygotować wniosek ze zgłoszeniem budowlanym?
6. Jakie działania może podjąć organ po otrzymaniu zgłoszenia?

IX. Umowa na roboty remontowe i budowlane.

1. Jak modelowo powinna wyglądać procedura zapytania ofertowego?
2. Jakie przepisy zabezpieczają interesy inwestorów?
3. Jak skutecznie zabezpieczyć należyte wykonanie umowy?
4. Jak prawidłowo uregulować odbiór prac?
5. Kiedy mamy do czynienia z wadami istotnymi i nieistotnymi?
6. Kontrole gwarancyjne i zgłaszanie wad.

X. Umowa o zarządzanie / administrowanie nieruchomościami.

XI. Podsumowanie szkolenia, pytania, wyjaśnienie wątpliwość,
dyskusja.


WYKŁADOWCA

Ekspert w zakresie prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego oraz nieruchomości. Prawnik, członek Warszawskiej Izby Adwokackiej.

Zajmuje się kompleksową obsługą kontraktów budowlanych, reprezentuje firmy z branży budowlanej w sporach dotyczących wykonawstwa robót, doradza, sporządza opinie i ekspertyzy, prowadzi liczne szkolenia.


CENA:

1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto

1190,00 zł + VAT zw = 1190,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji poszkoleniowych.
1190,00 PLN netto + 23% VAT = 1463,70 brutto (cena obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch I i II dnia, certyfikat ukończenia szkolenia)
Data aktualizacji 24/08/2017
Data ważności 05/05/2021

Pamiętaj, aby powiedzieć, że znalazłeś to ogłoszenie w serwisie Rynek Budowlany PL! Dziękujemy!

Dane teleadresowe producenta
Nazwa firmy J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Przedstawiciel Jagoda Gwóźdź
Adres Olesińska 21
02-548 Warszawa
Polska
Telefon 022 845 5253
Fax 022 880 06 25
E-mail jagoda.gwozdz@jgt.pl
Strona www http://www.jgt.pl