Zaawansowane
Popularne wyszukiwania: budowy, cement, dom, drzwi, koparko ladowarka, kostka brukowa, kurs hydraulika warszawa, okna, remonty, schody
Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ!
Rejestracja bezpłatna

Jesteś naszym Klientem? Zaloguj się

Przypomnij nazwę użytkownika / hasło

Kategorie

Remonty domów, renowacje (29) Usługi budowlane (3343) Instalacje (139) Elementy wykończeniowe (47) Wyposażenie wnętrz (21) Materiały budowlane (196) Narzędzia, maszyny i pojazdy (1129) Nieruchomości (40) Inne usługi (178)
Oferta sprzedaży

FIDIC dla Wykonawców - zarządzanie kontraktem, zarządzanie budową


Nr referencyjny S 18519
Branża Inne usługi » Kursy, szkolenia
Inne usługi » Doradztwo i nadzór budowlany
Nieruchomości » Zarządzanie obiektami
Dostępność Cała Polska
Opis Termin szkolenia: 13-14.02.2012, poniedziałek (10.00 - 16.00) - wtorek (9.00 - 15.00)

Miejsce: Centrum Warszawy

Szkolenie dedykujemy firmom, które po stronie wykonawcy realizują lub planują realizację kontraktów zgodnie z warunkami FIDIC.

Zajęcia prowadzone będą z uwzględnieniem ?spojrzenia wykonawcy? na kontrakt, począwszy od etapu sporządzania oferty, poprzez omówienie zapisów Warunków Kontraktowych FIDIC, których znajomość jest na tym etapie niezbędna.

Szczególny nacisk zostanie położony na przepisy i zapisy FIDIC, które powodują największe problemy po stronie wykonawców oraz których nieznajomość jest często przyczyną konfliktów na linii inwestor - wykonawca.

Szkolenie pomoże Wykonawcom rozwiązać liczne problemy związane ze spójnością Warunków Kontraktu FIDIC z polskim prawem:

*
Prawem budowlanym,
*
Kodeksem cywilnym,
*
Prawem zamówień publicznych,
*
Ustawą o gwarancji zapłaty za roboty budowlane.

W trakcie szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę, w jaki sposób zarządzać kontraktem zgodnie ze swoimi obowiązkami i uprawnieniami, ze szczególnym uwzględnieniem uprawnień wynikających z prawa i Warunków Kontraktu FIDIC.

W trakcie zajęć przewidziano czas na analizę przykładów, odpowiedzi na pytania, dyskusję.

Program:

Dzień I, 10.00 - 16.00:

1.
Wprowadzenie - Federacja Inżynierów Konsultantów FIDIC.
2.
Warunki Kontraktowe FIDIC - ogólne założenia, rodzaje, zastosowania.
3.
Warunki Kontraktowe FIDIC dla robót projektowanych przez Zamawiającego.
4.
Warunki Ogólne ? zawartość, układ.
5.
Warunki Szczególne - spójność z polskim prawem i dostosowanie do wymagań projektu.
6.
Wiedza o Kontrakcie niezbędna Wykonawcy przed rozpoczęciem robót:
*
sposób ustalenia wynagrodzenia,
*
Załącznik do Oferty.
7.
Strony Kontraktu i Inżynier ? obowiązki i uprawnienia wg FIDIC a obowiązki i uprawnienia wg prawa polskiego (Zamawiający, Inżynier, Wykonawca).
8.
Dokumenty, które muszą pojawić się przed rozpoczęciem robót przez Wykonawcę.
9.
Obowiązki i prawa Wykonawcy związane z Kontraktem.

Dzień II, 09.00 - 15.00:

1.
Obowiązki i prawa Inżyniera związane z Kontraktem.
2.
Obowiązki i prawa Zamawiającego.
3.
Zmiany w trakcie Kontraktu.
4.
Procedury płatności.
5.
Dokumenty, które muszą się pojawić na zakończenie robót i Kontraktu.
6.
Roszczenia, spory.
7.
Rozjemstwo arbitraż.
8.
Dyskusja.

Wykładowca:

Absolwentka Politechniki Warszawskiej, inżynier z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie budownictwa. Członek Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Członek Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów FIDIC / SIDIR. Posiada Certyfikat Niezależnego Inżyniera Konsultanta. Kluczowe kwalifikacje: doświadczenie w zarządzaniu kontraktem, przygotowywaniu, administrowaniu oraz wdrażaniu projektów wraz z zapewnianiem jakości i kontrolą kosztów zgodnie z szeroko rozpoznawalnymi standardami międzynarodowymi, znajomość warunków kontraktowych FIDIC oraz uregulowań Banku Światowego, jak również polskiego prawa budowlanego oraz prawa zamówień publicznych, doświadczenie w przygotowywaniu i negocjacji roszczeń. Posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Aktualnie prowadzi firmę doradczą specjalizującą się w zarządzaniu realizacją projektów przy zastosowaniu warunków kontraktowych FIDIC.
Miejsce:

sala szkoleniowa w centrum Warszawy (dokładną informację zgłoszeni uczestnicy otrzymają najpóźniej 4 dni robocze przed terminem szkolenia)
Data aktualizacji 20/12/2011
Data ważności 02/10/2014

Pamiętaj, aby powiedzieć, że znalazłeś to ogłoszenie w serwisie Rynek Budowlany PL! Dziękujemy!

Dane teleadresowe producenta
Nazwa firmy J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Przedstawiciel Jagoda Gwóźdź
Adres Olesińska 21
02-548 Warszawa
Polska
Telefon 022 845 5253
Fax 022 880 06 25
E-mail jagoda.gwozdz@jgt.pl
Strona www http://www.jgt.pl