Zaawansowane
Popularne wyszukiwania: budowy, cement, dom, drzwi, koparko ladowarka, kostka brukowa, kurs hydraulika warszawa, okna, remonty, schody
Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ!
Rejestracja bezpłatna

Jesteś naszym Klientem? Zaloguj się

Przypomnij nazwę użytkownika / hasło

Kategorie

Remonty domów, renowacje (35) Usługi budowlane (3974) Instalacje (113) Elementy wykończeniowe (61) Wyposażenie wnętrz (21) Materiały budowlane (223) Narzędzia, maszyny i pojazdy (1595) Nieruchomości (52) Inne usługi (194)
Oferta sprzedaży

Prawidłowe użytkowanie obiektu budowlanego i prowadzenie książki obiektu budowlanego


Nr referencyjny S 18295
Branża Inne usługi » Kursy, szkolenia
Inne usługi » Doradztwo i nadzór budowlany
Nieruchomości » Zarządzanie obiektami
Dostępność Cała Polska
Opis PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO I PROWADZENIE KSIĄŻKI OBIEKTU BUDOWLANEGO - WARSZTATY

Termin szkolenia: 06.11.2017, poniedziałek, godz. 10.00 - 16.00

Celem szkolenia jest zdobycie i ugruntowanie wiedzy z zakresu przepisów regulujących utrzymanie i użytkowanie obiektu budowlanego, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązku i zasad prowadzenia książki obiektu budowlanego.

Na zakończenie zajęć trener przeprowadzi warsztaty z wypełniania książki obiektu budowlanego, z omówieniem praktycznych wątpliwości uczestników w tym zakresie.

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy:
? zdobędą wiedzę niezbędną do zgodnego z prawem utrzymywania i użytkowania obiektu,
? dowiedzą się o odpowiedzialności prawnej z tytułu nieprawidłowości w w/w zakresie,
? poznają zasady prawidłowego przeprowadzania kontroli obiektu - poczynając od obowiązkowej kontroli wymaganej przy przystąpieniu do użytkowania obiektu, przez kontrole okresowe i jednorazowe,
? poznają zasady prawidłowego wypełniania książki obiektu budowlanego.


PROGRAM SZKOLENIA:

1. Jak prawidłowo przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego:
o obowiązki uczestników postępowania przy oddawaniu obiektu do użytkowania,
o zawiadomienie o zakończeniu budowy a obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, zasady postępowania przed właściwym organem administracyjnym,
o obowiązkowa kontrola obiektu budowlanego.

2. Zasady prawidłowego użytkowania obiektu budowlanego:
o obowiązki właściciela i zarządcy w utrzymaniu i użytkowaniu obiektu budowlanego,
o zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego i związane z tym postępowanie administracyjne,
o odpowiedzialność za nielegalne lub niewłaściwe użytkowanie obiektu budowlanego.

3. Obowiązek przeprowadzania kontroli obiektu budowlanego:
o rodzaje i zakres kontroli okresowych obiektu budowlanego,
o kontrola bezpiecznego użytkowania obiektu oraz obowiązkowe kontrole jednorazowe,
o kwalifikacje i odpowiedzialność osób przeprowadzających kontrole obiektu budowlanego.

4. Uprawnienia organu nadzoru budowlanego w przypadku stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu lub innych nieprawidłowości w jego użytkowaniu:
o konsekwencje prawnej decyzji o zakazie użytkowania obiektu,
o obowiązek usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,
o obowiązek rozbiórki lub opróżnienia obiektu budowlanego.

5. Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego:
o podmiot odpowiedzialny za prowadzenie książki obiektu budowlanego,
o zasady prowadzenia książki obiektu budowlanego,
o obowiązkowe elementy książki obiektu budowlanego.

6. Warsztaty z wypełniania książki obiektu budowlanego, z omówieniem praktycznych wątpliwości uczestników w tym zakresie.

7. Panel dyskusyjny.


WYKŁADOWCA:

Radca prawny posiadający bogate doświadczenie w obsłudze prawnej inwestycyjnego procesu budowlanego. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Prowadzi kancelarię prawną specjalizującą się w obsłudze prawnej inwestycji budowlanych.

Posiada doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów o roboty budowlane i prace projektowe, w tym umów zawieranych w ramach zamówień publicznych oraz umów opartych na Warunkach Kontraktowych FIDIC. Doradza Klientom - zamawiającym, wykonawcom, podwykonawcom i projektantom - jak skutecznie zabezpieczyć swoje interesy i zminimalizować ryzyko prawne wynikające z prowadzonej inwestycji. Wspiera inwestorów w postępowaniach administracyjnych związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, uzyskaniem pozwolenia na budowę lub dokonaniem zgłoszenia robót budowlanych, jak również przystąpieniem do użytkowania wybudowanego obiektu. Reprezentuje uczestników procesu budowlanego w sporach sądowych i pozasądowych.

Prowadzi wykłady i szkolenia dotyczące prawa budowlanego i umów zawieranych w procesie budowlanym, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz przepisów regulujących gospodarkę nieruchomościami. Jest autorką licznych publikacji o tematyce prawnej z zakresu swojej specjalizacji. Biegle posługuje się językiem angielskim.


CENA:

590,00 zł + 23% VAT = 725,70 zł brutto

590,00 zł + VAT zw = 590,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji poszkoleniowych.
Data aktualizacji 24/08/2017
Data ważności 05/05/2021

Pamiętaj, aby powiedzieć, że znalazłeś to ogłoszenie w serwisie Rynek Budowlany PL! Dziękujemy!

Dane teleadresowe producenta
Nazwa firmy J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Przedstawiciel Jagoda Gwóźdź
Adres Olesińska 21
02-548 Warszawa
Polska
Telefon 022 845 5253
Fax 022 880 06 25
E-mail jagoda.gwozdz@jgt.pl
Strona www http://www.jgt.pl