Zaawansowane
Popularne wyszukiwania: budowy, cement, dom, drzwi, koparko ladowarka, kostka brukowa, kurs hydraulika warszawa, okna, remonty, schody
Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ!
Rejestracja bezpłatna

Jesteś naszym Klientem? Zaloguj się

Przypomnij nazwę użytkownika / hasło

Kategorie

Remonty domów, renowacje (35) Usługi budowlane (3974) Instalacje (113) Elementy wykończeniowe (61) Wyposażenie wnętrz (21) Materiały budowlane (223) Narzędzia, maszyny i pojazdy (1595) Nieruchomości (52) Inne usługi (194)
Oferta sprzedaży

Proces budowlany w praktyce po nowelizacji przepisów


Nr referencyjny S 18293
Branża Inne usługi » Kursy, szkolenia
Inne usługi » Doradztwo i nadzór budowlany
Dostępność Cała Polska
Opis PROCES BUDOWLANY W PRAKTYCE PO NOWELIZACJI PRZEPISÓW ? OD WARUNKÓW ZABUDOWY DO POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE

Termin szkolenia:
13-14.12.2017, środa (10.00-16.00) - czwartek (09.00-15.00)

Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników firm działających w branży budowlanej, pracowników urzędów administracji publicznej oraz inne osoby i firmy, które uczestniczą w procesie budowlanym.

Szkolenie pozwoli rozszerzyć i podsumować wiedzę w zakresie przepisów regulujących ten obszar, a także wyjaśnić wątpliwości związane z zastosowaniem przepisów w praktyce. Szkolenie będzie szczególnie przydatne dla osób, które są odpowiedzialne za realizację inwestycji.

W trakcie zajęć trener omówi zasady prowadzenia procesu budowlanego w ujęciu praktycznym. Przewidziano czas na analizę przykładów, pytania, dyskusję i konsultacje.

PROGRAM SZKOLENIA:

Dzień I:

1. Zarys faz procesu inwestycyjnego ? od ustalenia warunków zabudowy do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

2. Zagospodarowanie i warunki zabudowy terenu pod inwestycję:
o obowiązywanie miejscowego planu zagospodarowania terenu,
o wymóg i zasady uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu (decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego a decyzja o warunkach zabudowy),
o przeniesienie / wygaśnięcie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.

3. Wymóg uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

4. Tytuł prawny do nieruchomości na cele budowlane.

5. Uzgodnienia i zgody wymagane przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.

6. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych:
o zgłoszenie robót budowlanych a obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę,
o procedura zatwierdzenia projektu budowlanego i postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę,
o odwołanie od decyzji administracyjnych, wpływ zaskarżenia decyzji o pozwoleniu na budowę na możliwość realizacji inwestycji.

7. Formy prowadzenia inwestycji:
o zastępstwo inwestycyjne,
o inwestycje w systemie ?wybuduj? i w systemie ?zaprojektuj i wybuduj?,
o generalne wykonawstwo a wykonawstwo częściowe.

8. Wybór wykonawcy. Zastosowanie warunków kontraktowych FIDIC. Założenia czasowe przy realizacji inwestycji.

9. Podział obowiązków między uczestników procesu budowlanego (inwestor, projektant, inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy / kierownik robót). Odpowiedzialność za teren budowy.

10. Dokumentacja budowy, w tym dziennik budowy.

11. Odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego:
o istotne a nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę; orzecznictwo i aktualna praktyka organów administracyjnych,
o rola i odpowiedzialność projektanta w dokonywaniu kwalifikacji odstąpienia,
o obowiązek uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i związane z tym postępowanie administracyjne.

Dzień II:

1. Najważniejsze kwestie prawne dot. umów o roboty budowlane:
o sposoby określania wynagrodzenia oraz warunków jego płatności (wynagrodzenie ryczałtowe a kosztorysowe),
o solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy za wynagrodzenie podwykonawcy; przepisy bezwzględnie obowiązujące,
o procedura odbiorów w umowie o roboty budowlane; terminy w umowie i konsekwencje ich niedochowania.

2. Najważniejsze kwestie prawne dot. umów o prace projektowe:
o prawa autorskie do projektu budowlanego,
o uregulowanie nadzoru autorskiego,
o odpowiedzialność projektanta za wady projektu.

3. Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego:
o wymogi formalne i obowiązki uczestników postępowania przy oddawaniu obiektu do użytkowania,
o zawiadomienie o zakończeniu budowy a decyzja o pozwoleniu na użytkowanie,
o obowiązkowa kontrola obiektu budowlanego.

4. Samowola budowlana i możliwość jej legalizacji.

5. Planowane zmiany w obowiązujących przepisach dotyczących procesu budowlanego.

6. Podsumowanie, pytania i dyskusja.


WYKŁADOWCA

Radca prawny posiadający bogate doświadczenie w obsłudze prawnej inwestycyjnego procesu budowlanego. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Prowadzi kancelarię prawną specjalizującą się w obsłudze prawnej inwestycji budowlanych.

Posiada doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów o roboty budowlane i prace projektowe, w tym umów zawieranych w ramach zamówień publicznych oraz umów opartych na Warunkach Kontraktowych FIDIC. Doradza Klientom - zamawiającym, wykonawcom, podwykonawcom i projektantom - jak skutecznie zabezpieczyć swoje interesy i zminimalizować ryzyko prawne wynikające z prowadzonej inwestycji. Wspiera inwestorów w postępowaniach administracyjnych związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, uzyskaniem pozwolenia na budowę lub dokonaniem zgłoszenia robót budowlanych, jak również przystąpieniem do użytkowania wybudowanego obiektu. Reprezentuje uczestników procesu budowlanego w sporach sądowych i pozasądowych.

Prowadzi wykłady i szkolenia dotyczące prawa budowlanego i umów zawieranych w procesie budowlanym, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz przepisów regulujących gospodarkę nieruchomościami. Jest autorką licznych publikacji o tematyce prawnej z zakresu swojej specjalizacji. Biegle posługuje się językiem angielskim.

CENA

1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto

1190,00 zł + VAT zw = 1190,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji poszkoleniowych.
Data aktualizacji 24/08/2017
Data ważności 27/04/2021

Pamiętaj, aby powiedzieć, że znalazłeś to ogłoszenie w serwisie Rynek Budowlany PL! Dziękujemy!

Dane teleadresowe producenta
Nazwa firmy J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Przedstawiciel Jagoda Gwóźdź
Adres Olesińska 21
02-548 Warszawa
Polska
Telefon 022 845 5253
Fax 022 880 06 25
E-mail jagoda.gwozdz@jgt.pl
Strona www http://www.jgt.pl