Zaawansowane
Popularne wyszukiwania: budowy, cement, dom, drzwi, koparko ladowarka, kostka brukowa, kurs hydraulika warszawa, okna, remonty, schody
Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ!
Rejestracja bezpłatna

Jesteś naszym Klientem? Zaloguj się

Przypomnij nazwę użytkownika / hasło

Kategorie

Remonty domów, renowacje (35) Usługi budowlane (3974) Instalacje (113) Elementy wykończeniowe (61) Wyposażenie wnętrz (21) Materiały budowlane (223) Narzędzia, maszyny i pojazdy (1595) Nieruchomości (52) Inne usługi (194)
Oferta sprzedaży

Realizacja inwestycji zgodnie z Warunkami Kontraktu FIDIC


Nr referencyjny S 18266
Branża Inne usługi » Kursy, szkolenia
Dostępność Cała Polska
Opis Termin szkolenia: 28-29.09.2017, czwartek (10.00-16.00) - piątek (09.00-15.00)

Szkolenie polecamy przedstawicielom Inwestora, przedstawicielom Wykonawcy a także Podwykonawcom.

Uczestnicy zdobędą umiejętność sprawnego posługiwania się Warunkami Kontraktowymi FIDIC - w szczególności w zakresie rozpoznawania własnych praw i obowiązków w trakcie realizacji inwestycji.

Umiejętność ta jest niezbędna zarówno Inwestorom na etapie określenia przedmiotu zamówienia (właściwe przygotowanie przetargu) jak też Wykonawcom, na etapie podejmowania decyzji o przystąpieniu do przetargu a także przy sporządzaniu oferty.

Na szkoleniu trener przedstawi w szczególności:
? zastosowanie Warunków Kontraktu FIDIC oraz ich spójność z polskim prawem (w tym z ustawą Prawo zamówień publicznych) przy tworzeniu warunków umownych,
? odpowiedzialność i uprawnienia Stron Kontraktu,
? rolę Inżyniera w realizacji Kontraktu,
? procedury i dokumenty pojawiające się na każdym etapie realizacji inwestycji,
? realizację inwestycji w aspekcie odpowiedzialności (Wykonawcy/ Zamawiającego) w tym roszczeń Stron Kontraktu - procedury i sankcje,
? rozliczenie wykonanych Robót.


PROGRAM SZKOLENIA:

1. Warunki Kontraktowe FIDIC - ogólne założenia, rodzaje, zastosowania.

2. Warunki Kontraktu FIDIC:
o Warunki Ogólne ? zawartość, układ,
o Warunki Szczególne,
o spójność z polskim prawem i dostosowanie do wymagań Kontraktu.

3. Materiały przetargowe - wiedza o Kontrakcie niezbędna do ustalenia przedmiotu zamówienia i zasad współpracy Stron przy realizacji Kontraktu:
o przedmiot zamówienia,
o sposób ustalenia wynagrodzenia,
o Załącznik do Oferty,
o Podwykonawcy.

4. Strony Kontraktu i Inżynier ? obowiązki i uprawnienia:
o Zamawiający (kl.2),
o Inżynier (kl.3),
o Wykonawca i jego Podwykonawcy (kl.4).

5. Podwykonawcy Mianowani, Personel, Urządzenia i Materiały - (kl. 5,6, 7) - obowiązki Stron.

6. Przebieg realizacji Kontraktu zgodnie z Warunki Kontraktu FIDIC (kl. 8) - sekwencja zdarzeń:
o Rozpoczęcie Kontraktu ? procedury i dokumenty.

7. Przebieg realizacji Kontraktu zgodnie z Warunki Kontraktu FIDIC (kl. 9,12,13 ) ? procedury i dokumenty:
o realizacja,
o obmiary,
o zmiany.

8. Zakończenie Robót i przejęcie przez Zamawiającego:
o procedury i dokumenty (kl. 10),
o Świadectwo Przejęcia.

9. Okres Zgłaszania Wad:
o odpowiedzialność za wady (kl.11),
o zakończenie Kontraktu ? procedury i dokumenty,
o Świadectwo Wykonania.

10. Zmiany (kl.13) - definicje, procedury.

11. Finansowanie robót - cena kontraktowa i płatność (kl. 14) - procedury i dokumenty.

12. Zawieszenie robót i rozwiązanie Kontraktu (kl.15, 16) - uprawnienia Stron.

13. Ryzyko i odpowiedzialność, Siła Wyższa (kl.17, 19).

14. Roszczenia i spory (kl. 20):
o powody,
o procedury i sankcje,
o rozstrzyganie sporów.

15. Podsumowanie szkolenia ? panel dyskusyjny.

WYKŁADOWCA:

Absolwentka Politechniki Warszawskiej, inżynier z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie budownictwa. Członek Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów FIDIC / SIDIR, wykładowca SIDIR. Posiada Certyfikat Niezależnego Inżyniera Konsultanta.

Kluczowe kwalifikacje: doświadczenie w zarządzaniu kontraktem, przygotowywaniu, administrowaniu oraz wdrażaniu projektów wraz z zapewnianiem jakości i kontrolą kosztów zgodnie z szeroko rozpoznawalnymi standardami międzynarodowymi, znajomość warunków kontraktowych FIDIC oraz uregulowań Banku Światowego, jak również polskiego prawa budowlanego oraz prawa zamówień publicznych, doświadczenie w przygotowywaniu i negocjacji roszczeń. Posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Aktualnie prowadzi działalność doradczą jako niezależny ekspert. Specjalizuje się w zarządzaniu realizacją projektów przy zastosowaniu warunków kontraktowych FIDIC.

CENA:

1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto

1190,00 zł + VAT zw = 1190,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji poszkoleniowych.
Data aktualizacji 24/08/2017
Data ważności 01/05/2021

Pamiętaj, aby powiedzieć, że znalazłeś to ogłoszenie w serwisie Rynek Budowlany PL! Dziękujemy!

Dane teleadresowe producenta
Nazwa firmy J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Przedstawiciel Jagoda Gwóźdź
Adres Olesińska 21
02-548 Warszawa
Polska
Telefon 022 845 5253
Fax 022 880 06 25
E-mail jagoda.gwozdz@jgt.pl
Strona www http://www.jgt.pl