Zaawansowane
Popularne wyszukiwania: budowy, cement, dom, drzwi, koparko ladowarka, kostka brukowa, kurs hydraulika warszawa, okna, remonty, schody
Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ!
Rejestracja bezpłatna

Jesteś naszym Klientem? Zaloguj się

Przypomnij nazwę użytkownika / hasło

Kategorie

Remonty domów, renowacje (40) Usługi budowlane (4266) Instalacje (101) Elementy wykończeniowe (131) Wyposażenie wnętrz (20) Materiały budowlane (243) Narzędzia, maszyny i pojazdy (1513) Nieruchomości (57) Inne usługi (218)
Oferta sprzedaży

Umowy energetyczne w praktyce.Nr referencyjny S 24773
Branża Inne usługi » Kursy, szkolenia
Usługi budowlane » Budowa dróg i obiektów
Inne usługi » Ochrona środowiska » Energia odnawialna
Usługi budowlane » Budowa dróg i obiektów » Budownictwo ekologiczne
Dostępność Cała Polska
Opis Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym: Umowy energetyczne w praktyce - 2-dniowe szkolenie z analizą istniejących projektów umów oraz wskazaniem kwestii wątpliwych. Szkolenie realizowane jest w formie interaktywnej w kameralnej grupie pozwalającej na indywidualne podejście wykładowcy do Uczestników zajęć.


Terminarz szkoleń:

16-17/09 Wrocław/Online

14-15/10 Online

15-16/11 Online

16-17/12 Online


Program szkolenia

1. Ogólne regulacje dotyczące zobowiązań umownych
a. Pojęcie i wykładnia oświadczeń woli
b. Wady oświadczenia woli (brak świadomości lub swobody w podjęciu decyzji i wyrażenia woli, pozorność, groźba)
c. Uchylanie się od skutków oświadczenia woli
d. Wykładnia umowy
e. Wygaśnięcie umowy
f. Zasada swobody umów i jej granice
2. Zawieranie umów
a. Zawarcie umowy
b. Uchylenie się od zawarcia umowy
c. Zmiana umowy (zmiana umowy w przypadku zmiany Instrukcji Ruchu i Eksploatacji sieci,
d. Tryby zawierania umowy (oferta, aukcja, przetarg, negocjacje, umowy adhezyjne)
e. Uprawnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawach spornych dotyczących odmowy zawarcia umów energetycznych
f. Projekty umów
g. Zmiana sprzedawcy
h. Prawo wyboru sprzedawcy
i. Obowiązki informacyjne przedsiębiorstw energetycznych
3. Zawieranie umów z konsumentami
a. Pojęcie wzorców umownych
b. Charakter prawny wzorca
c. Zawarcie umowy przy użyciu wzorca
d. Niedozwolone postanowienia umowne w umowach konsumenckich
e. Umowy zawierane z konsumentem poza lokalem przedsiębiorstwa
f. Umowy z konsumentem zawierane na odległość
g. Prawa konsumenta w umowach energetycznych ? Zbiór praw konsumenta
4. Budowa umów energetycznych na podstawie przykładowych umów sprzedaży i dystrybucji oraz umowy kompleksowej
a. Komparycja umowy
? Preambuła
? Strony umowy (osoba fizyczna, osoby prawne, Jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, kościelne osoby prawne)
? Reprezentacja pomiotów przy zawieraniu umowy (spółki, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, fundacje, stowarzyszenia, Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego), pełnomocnictwo a prokura
b. Podstawowe postanowienia umowne w umowach
? Słownik pojęć
? Przedmiot umowy
? Wymagalność świadczeń
? Miejsce wykonania umowy
? Podstawowe obowiązki stron
? Sposób, miejsce i termin spełnienia świadczenia
? Odpowiedzialność za szkody
? Fakturowanie i rozliczenie płatności
? Odsetki
? Kara umowna
? Właściwość sądu
c. Załączniki do umów
? Ogólne warunki umowy (OWU)
5. Wady czynności prawnych
a. Nieważność umowy
b. Bezskuteczność czynności prawnych
6. Rodzaje umów w prawie energetycznym.
c. Umowa o przyłączenie do sieci
d. Umowa sprzedaży
e. Umowa o świadczenie usług
a. Przesyłania,
b. dystrybucji
f. Umowa kompleksowa
g. Umowa o świadczenie usług magazynowania paliw gazowych
h. Umowa o świadczenie usług skraplania gazu ziemnego
i. Generalna umowa dystrybucji
j. Umowa sprzedaży rezerwowej
7. Umowa o przyłączenie.
a. Pojęcia stosowane w umowach o przyłączenie (pojęcia sieci, instalacji wewnętrznej, przyłącza, rozgraniczenie własności sieci)
b. Obowiązek przyłączenia
c. Określenie warunków przyłączenia
d. Zaliczka na poczet opłaty za przyłączenie
e. Zasady dokonywania przyłączenia i odmowa przyłączenia
f. Plany rozwoju przedsiębiorstw energetycznych a obowiązek przyłączenia
g. Odpowiedzialność stron
? Odpowiedzialność przedsiębiorcy sieciowego wobec podmiotu przyłączanego
? Uprawnienia podmiotu przyłączanego oraz uprawnienie do żądania usunięcia wad przyłączenia)
? Wykonanie zastępcze
8. Umowa sprzedaży energii elektrycznej i gazu na przykładach umów energetycznych
? miejsce dostarczenia paliw gazowych lub energii do odbiorcy
? ilość paliw lub energii w podziale na okresy umowne, moc umowną oraz warunki wprowadzania jej zmian,
? cena i grupy taryfowe stosowane w rozliczeniach i warunki wprowadzania zmian tej ceny i grupy taryfowej
? sposób prowadzenia rozliczeń
? bonifikaty za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców
? odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy
? okres obowiązywania umowy i warunki jej rozwiązania
9. Umowa o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii na przykładach umów energetycznych
? moc umowna i warunki wprowadzania jej zmian
? ilość przesyłanych paliw gazowych lub energii w podziale na okresy umowne,
? miejsca dostarczania paliw gazowych lub energii do sieci i ich odbioru z sieci,
? standardy jakościowe
? warunki zapewnienia niezawodności i ciągłości dostarczania paliw gazowych lub energii
? stawki opłat i grupy taryfowe stosowane w rozliczeniach oraz warunki wprowadzania zmian tych stawek i grupy taryfowej,
? sposób prowadzenia rozliczeń
? parametry techniczne paliw gazowych lub energii
? wysokość bonifikaty za niedotrzymanie tych parametrów oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców
? odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy
? okres obowiązywania umowy i warunki jej rozwiązania
10. Umowa kompleksowa
? Publicznoprawny obowiązek świadczenia usługi kompleksowej
? Umowa kompleksowa zawarta na podstawie art. 5 ust. 3 Prawa energetycznego
? Umowa kompleksowa zawarta w imieniu i na rzecz odbiorcy
? Prawo rezygnacji z usługi kompleksowej.

W przypadku szkolenia w formule on-line modyfikacji mogą ulec forma i sposób realizacji zaplanowanych dla Państwa ćwiczeń.


Inwestycja

Szkolenie stacjonarne

1350.00zł netto (+23% VAT)

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 1710 zł netto (+23% Vat)


Szkolenie on-line

1250.00zł netto (+23% VAT)

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu on-line
-materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
-renomowany certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia (w wersji elektronicznej lub papierowej)
-konsultacje poszkoleniowe
-10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte i on-line organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER.
Data aktualizacji 14/09/2021
Data ważności 13/12/2021

Pamiętaj, aby powiedzieć, że znalazłeś to ogłoszenie w serwisie Rynek Budowlany PL! Dziękujemy!

Dane teleadresowe producenta
Nazwa firmy Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Przedstawiciel Bartek Hady
Adres ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań
Polska
Telefon 796230982
Fax 616247936
E-mail kontakt@szkolenia-semper.pl
Strona www http://www.szkolenia-semper.pl