Zaawansowane
Popularne wyszukiwania: budowy, cement, dom, drzwi, koparko ladowarka, kostka brukowa, kurs hydraulika warszawa, okna, remonty, schody
Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ!
Rejestracja bezpłatna

Jesteś naszym Klientem? Zaloguj się

Przypomnij nazwę użytkownika / hasło

Kategorie

Remonty domów, renowacje (41) Usługi budowlane (4261) Instalacje (103) Elementy wykończeniowe (131) Wyposażenie wnętrz (20) Materiały budowlane (243) Narzędzia, maszyny i pojazdy (1504) Nieruchomości (59) Inne usługi (217)
Oferta sprzedaży

Specjalista ds. realizacji procesu inwestycyjnego zgodnie z prawem budowlanym.Nr referencyjny S 24634
Branża Usługi budowlane » Usługi ogólnobudowlane
Inne usługi » Kursy, szkolenia
Usługi budowlane » Budowa dróg i obiektów
Dostępność Cała Polska
Opis Serdecznie zapraszamy do udziału w 3-dniowych warsztatach praktycznych w zakresie realizacji procesu inwestycyjnego zgodnie z prawem budowlanym.


Terminy szkolenia:

18-20/10 Wrocław/Online

08-10/11 Warszawa/Online

17-19/11 Kraków

01-03/12 Poznań/Wrocław/Online

15-17/12 Warszawa


Program szkolenia
DZIEŃ PIERWSZY

Źródła informacji o nieruchomości:

księga wieczysta / zbiór dokumentów,

ewidencja gruntów i budynków,

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Pojęcia ustawowe w prawie budowlanym.

roboty budowlane: budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remont,

obiekty budowlane: budynki, obiekty małej architektury, budowle,

obszar oddziaływania obiektu budowlanego,

rozpoczęcie robót budowlanych,

zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przeznaczenie, procedura uzyskania, cechy szczególne.

Procedura ustalania warunków zabudowy:

zawartość wniosku,

przebieg postępowania,

ustalenia decyzji.

Procedura ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego:

zawartość wniosku,

przebieg postępowania,

ustalenia decyzji;

pojęcie instytucji celu publicznego w orzecznictwie NSA.

Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych szansa na inwestycje niekonwencjonalne.

Dokumenty niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych.

pozwolenie na budowę,

zgłoszenie robót budowlanych,

dziennik budowy,

zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych.

Konserwator zabytków a inwestycja budowlana.

Rodzaje ochrony zabytków w odniesieniu do terenu / obiektów.

Uprawnienia konserwatora zabytków.

Obowiązki inwestora w kontekście ochrony zabytków.

Konserwator zabytków w trakcie procesu inwestycyjnego.

DZIEŃ DRUGI

Przebieg procesu budowlanego.

wszczęcie inwestycji,

prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego:

inwestor,

inspektor nadzoru inwestorskiego,

projektant,

kierownik budowy (robót),

istotne i nieistotne zmiany w projekcie budowlanym (charakterystyka pojęć skutki),

nakaz wstrzymania robót,

katastrofa budowlana,

zakończenie budowy,

odpowiedzialność uczestników procesu budowlanego.

Oddanie obiektu do użytkowania.

zgłoszenie obiektu do użytkowania,

pozwolenie na użytkowanie,

zakres obowiązkowej kontroli,

użytkowanie obiektu budowlanego przed zakończeniem wszystkich robót (częściowe).

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

zgłoszenie,

sprzeciw,

opłata legalizacyjna.

Samowola budowlana i jej konsekwencje.

budowa obiektu bez (z przekroczeniem) pozwolenia na budowę,

budowa obiektu bez zgłoszenia lub pomimo sprzeciwu,

wykonywanie robót budowlanych niezgodnie z przepisami,

wykonywanie robót budowlanych pomimo nakazu ich wstrzymania.

Prawo wodne a proces budowlany.

urządzenia wodne definicja ustawowa,

pozwolenie wodno prawne charakterystyka, cel, treść,

samowola budowlana w prawie wodnym,

obowiązki właściciela urządzenia wodnego,

koszty utrzymania urządzenia wodnego,

ograniczenia korzystania z gruntów w związku z istnieniem urządzenia wodnego.

DZIEŃ TRZECI

Dokumentowanie postępu rzeczowego procesu inwestycyjnego.

harmonogram robót,

raporty wykonawcy,

protokoły odbioru częściowego i końcowego,

rady budowy.

Zabezpieczenie należytego wykonania.

kaucja zabezpieczająca,

gwarancja bankowa / ubezpieczeniowa,

weksel,

zastaw.

Dokumentacja powykonawcza.

obmiar powykonawczy,

projekt powykonawczy,

dokumenty gwarancyjne / eksploatacyjne itp.

Reguły FIDIC zarys zagadnienia.

Opłata adiacencka.

Renta planistyczna.

W przypadku szkolenia w formule on-line modyfikacji mogą ulec forma i sposób realizacji zaplanowanych dla Państwa ćwiczeń.


Inwestycja

Szkolenie stacjonarne

1690.00zł netto (+23% VAT)

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 2 doby w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 2410 zł netto (+23% Vat)

Szkolenie on-line

1550.00zł netto (+23% VAT)

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu on-line
-materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
-renomowany certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia (w wersji elektronicznej lub papierowej)
-konsultacje poszkoleniowe
-10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte i on-line organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER.
Data aktualizacji 13/10/2021
Data ważności 11/01/2022

Pamiętaj, aby powiedzieć, że znalazłeś to ogłoszenie w serwisie Rynek Budowlany PL! Dziękujemy!

Dane teleadresowe producenta
Nazwa firmy Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Przedstawiciel Bartek Hady
Adres ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań
Polska
Telefon 796230982
Fax 616247936
E-mail kontakt@szkolenia-semper.pl
Strona www http://www.szkolenia-semper.pl