Zaawansowane
Popularne wyszukiwania: budowy, cement, dom, drzwi, koparko ladowarka, kostka brukowa, kurs hydraulika warszawa, okna, remonty, schody
Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ!
Rejestracja bezpłatna

Jesteś naszym Klientem? Zaloguj się

Przypomnij nazwę użytkownika / hasło

Kategorie

Remonty domów, renowacje (33) Usługi budowlane (3406) Instalacje (134) Elementy wykończeniowe (50) Wyposażenie wnętrz (22) Materiały budowlane (208) Narzędzia, maszyny i pojazdy (1151) Nieruchomości (42) Inne usługi (190)
Oferta sprzedaży

Proces inwestycyjno-budowlany w praktyce - według znowelizowanych przepisów prawa


Nr referencyjny S 22313
Branża Inne usługi » Kursy, szkolenia
Usługi budowlane » Kosztorysowanie
Usługi budowlane » Budowa dróg i obiektów
Usługi budowlane » Budowa dróg i obiektów » Budowa domów
Usługi budowlane » Budowa dróg i obiektów » Budowa hal produkcyjnych i marketów
Dostępność Cała Polska
Opis Tytuł szkolenia: Proces inwestycyjno-budowlany w praktyce - według znowelizowanych przepisów prawa

Termin: 11.10.2017

Miejsce szkolenia: Warszawa (ścisłe centrum)

Koszt uczestnictwa: 699,00 + 23% VAT, w tym przerwa kawowa i lunch

Czas trwania: 10.00-16.00

Program:
1. Wprowadzenie
? normy prawne dotyczące procesu inwestycyjno-budowlanego
? etapy procesu inwestycyjno ? budowlanego
? alternatywne opracowanie koncepcji zadania
2. Podstawowe definicje z zakresu procesu budowlanego - przepisy ogólne w tym:
? znaczenie podstawowych pojęć tzw. ,,słowniczek?
? budowa, roboty budowlane, przebudowa, remont
? obiekt liniowy, prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane, inwestycja celu publicznego, infrastruktura
3. Wstępne postępowanie inwestora poprzedzające rozpoczęcie prac - uwarunkowania przestrzenne, środowiskowe i inne
? uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
? wniosek i zasady wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania działki ? terenu
? zasady uzyskiwania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego
? inne rozstrzygnięcia wstępne w tym : pozwolenia wodno-prawne
? szacunkowe wyliczenie kosztów zadania inwestycyjnego
4. Kwalifikacje przedsięwzięcia inwestycyjnego - pozwolenie na budowę ? jako decyzja administracyjna
? jakie budowy i roboty budowlane wymagają decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę
? co należy dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę ? aktualny wzór wniosku
? co powinien zawierać wymagany prawem projekt architektoniczno ? budowlany
? postępowanie administracyjne w sprawie o pozwolenie na budowę
? forma i treść decyzji o pozwolenie na budowę - zatwierdzającej projekt budowlany
? prawomocność decyzji o pozwoleniu na budowę (roboty budowlane)
5. Odwołania instancyjne i możliwości zaskarżenia decyzji wydawanych w procesie budowlanym - zasady i wpływ na prowadzoną inwestycję:
? odwołanie do organu wyższej instancji
? skargi do WSA i NSA
? tryb nadzwyczajny
6. Obiekty i roboty budowlane, które nie wymagają pozwolenia na budowę ? zgłoszenie wykonania takich robót budowlanych do administracji budowlanej
? omówienie wykazu obiektów podlegających zgłoszeniu i omówienie formy zgłoszenia
? procedury i zasady przeprowadzenia zgłaszania oraz wymagane terminy
? roboty budowlane nie wymagające żadnych procedur administracyjnych
? inwestora
? inspektora nadzoru inwestorskiego
? projektanta
? kierownika budowy ? robót
7. Obowiązki i prawa uczestników procesu budowlanego:
8. Inne warunki i czynności poprzedzające rozpoczęcie budowy - robót budowlanych
? uzyskanie dziennika budowy
? ustanowienie kierownika budowy (robót budowlanych) ? nadzór inwestorski i ich obowiązki
? reguły i formalności związane z przekazaniem placu budowy
? obowiązkowe zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót do organu nadzoru budowlanego
? prace budowlane decydujące (zgodnie z obowiązującym prawem) o rozpoczęciu budowy
9. Odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego ? istotne a nieistotne i warunki tych odstępstw wg zmienionego od 1.01.2017 r. Prawa budowlanego
10. Zasady przedmiarowania i kosztorysowania robót budowlanych ? czytanie dokumentacji technicznej:
? podstawy prawne wymiarowania i kosztorysowania
? przedmiar a obmiar ? cele i różnice
? rodzaje kosztorysów ? podstawy i zasady ich praktycznego sporządzania
? obliczanie wartości kosztorysowej całego zadania inwestycyjnego
? zbiorcze zestawienie kosztów zadania
? sporządzania kosztorysów z wykorzystaniem programów komputerowych
11. Odpowiedzialności:
? kierownika za teren budowy
? odpowiedzialność projektanta i obowiązek pełnienia nadzoru autorskiego
? prawa autorskie do projektu budowlanego
12. Kiedy ma miejsce tzw. ,,Samowola budowlana? ? jej skutki i związana z tym odpowiedzialność oraz procedury obowiązujące przy jej legalizacji
13. Warunki przekazania w użytkowanie obiektu budowlanego ? pozwolenie na użytkowanie:
? obowiązkowe zgłoszenie zamiaru użytkowania obiektu właściwym organom (straż pożarna, inspekcja sanitarno-epidemiologiczna i nadzór budowlany)
? obowiązkowa kontrola nadzoru budowlanego (jej zakres i przebieg)
? istotne i nieistotne odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego (zasady postępowania w takich przypadkach
? zgłoszenia zamiaru użytkowania ( forma i obowiązkowe załączniki) oraz warunki jego akceptacji lub uzyskania decyzji nadzoru budowlanego o pozwoleniu na użytkowanie.
? rodzaje umów cywilno-prawnych
? podstawy opracowywania i zasady ich przygotowania oraz uzgadniania i akceptacji ? negocjacje
? umowa - o prace projektowe (szczegóły jej zawartości i omówienie wzorów)
? umowa ? na roboty budowlane (j.w.)
14. Pozwolenie wodno-prawne:
? kiedy należy uzyskać i kto może wydać
? warunki wprowadzania ścieków do odbiorników, dopuszczalne ich zawartości - ,,ładunki?
? definicje odbiorników w tym: rzeki, rowu
15. Zasady wprowadzania do obrotu i stosowania wyrobów (materiałów) budowlanych:
? wymagania: art. 10 Prawa budowlanego i przepisów ustawy ? o wyrobach budowlanych
? definicje m. in.: deklaracji zgodności, certyfikatów, aprobat technicznych ? kiedy i co jest wymagane
? jakie dokumenty dotyczące wyrobów są wymagane realizacji i odbiorze sieci np. wod-kan
? kto może wydawać deklaracje zgodności poza producentem.
16. Umowy cywilno ? prawne:
17. Główne unormowania w projekcie ,,Kodeksu Urbanistyczno?Budowlanego?
18. Podsumowanie i dyskusja ? pytania i odpowiedzi.
Data aktualizacji 24/07/2017
Data ważności 30/12/2018

Pamiętaj, aby powiedzieć, że znalazłeś to ogłoszenie w serwisie Rynek Budowlany PL! Dziękujemy!

Dane teleadresowe producenta
Nazwa firmy Akademia Dashofera
Przedstawiciel Monika Leszczyk
Adres ul. Bieżanowska 7
02-655 Warszawa
Polska
Telefon 22 559 36 14
Fax 22 829 27 00
E-mail szafirowska@dashofer.pl
Strona www http://www.akademiadashofera.pl