Zaawansowane
Popularne wyszukiwania: budowy, cement, dom, drzwi, koparko ladowarka, kostka brukowa, kurs hydraulika warszawa, okna, remonty, schody
Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ!
Rejestracja bezpłatna

Jesteś naszym Klientem? Zaloguj się

Przypomnij nazwę użytkownika / hasło

Kategorie

Remonty domów, renowacje (33) Usługi budowlane (3407) Instalacje (130) Elementy wykończeniowe (50) Wyposażenie wnętrz (22) Materiały budowlane (208) Narzędzia, maszyny i pojazdy (1132) Nieruchomości (42) Inne usługi (189)
Oferta sprzedaży

Prawidłowe użytkowanie obiektu budowlanego i prowadzenie Książki obiektu budowlanego - warsztaty


Nr referencyjny S 21603
Branża Inne usługi » Kursy, szkolenia
Usługi budowlane » Kosztorysowanie
Usługi budowlane » Budowa dróg i obiektów
Dostępność Cała Polska
Opis Termin szkolenia: 25.08.2016 (czwartek)

Miejsce szkolenia: Warszawa (ścisłe centrum)
Czas trwania: od 10.00 do 16.00
Koszt uczestnictwa: 699,00 + 23% VAT dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Program szkolenia:
1. Wprowadzenie ? obowiązujące przepisy - normy prawne dotyczące tematu szkolenia

2. Warunki prawne przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego:
? obowiązki inwestora (związane z tym - wymagania w stosunku do wykonawcy) przed przystąpieniem do użytkowania budynku,
? najnowsze przepisy Prawa Budowlanego dotyczącego zawiadomienia - zgłoszenia zamiaru użytkowania budynku (w tym: kiedy występuje obligatoryjność uzyskania pozwolenia na użytkowanie w NB),
? dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub skutecznego zgłoszenia zamiaru użytkowania (obiektu budowlanego ? np. sieci, budynku), obowiązkowa kontrola obiektu budowlanego przez NB.

3. Zasady (wg przepisów obowiązującego prawa w 2015 r.) - prawidłowego użytkowania i eksploatacji obiektu budowlanego:
? aktualnie obowiązkowe przeglądy okresowe i kontrole obiektów budowlanych - zgodnie z najnowszymi wymaganiami Prawa budowlanego (kto za co odpowiada, kiedy i w jakich terminach oraz kto może je wykonywać)
? obowiązki właściciela i zarządcy obiektu budowlanego w zakresie utrzymaniu i użytkowaniu obiektu budowlanego szczególnie po okresie zimowym
? zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części ? wymagane dokumenty - procedury i postępowanie administracyjne ? akceptacje i zgody,
? odpowiedzialność właściciela (zarządcy) za niewłaściwe użytkowanie obiektu budowlanego, jego stan techniczny i powodowanie zagrożenia dla: życia i zdrowia ludzi, mienia i środowiska
? przykłady z życia najczęstszych przyczyn występowania zaniedbań, złego stanu technicznego obiektów budowlanych i zagrożeń tym spowodowanych ? zapobieganie, profilaktyka, zasady i sposoby ich usuwania

4. Kontrole obiektu budowlanego ? szczegółowo ich rodzaje i zakres:
? kontrola użytkowania budynku i obowiązkowe przeglądy: tzw. półroczne, roczne, pięcioletnie, każdorazowe,"nadzwyczajne? ? jednorazowe oraz kontrola kotów instalacji grzewczych i chłodniczych
? osoby uprawnione do kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych i ich elementów (ich niezbędne kwalifikacje i potwierdzające to odpowiednie dokumenty).

5. Uprawnienia organu nadzoru budowlanego - w przypadku stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego.

6. Obowiązek prowadzenia ,,Książki obiektu budowlanego ? KOB?:
? zasady prowadzenia książki obiektu budowlanego,
? obowiązkowe ? zgodne z rozporządzeniem elementy książki,
? kto jest odpowiedzialny za prowadzenie książki (kogo może upoważnić do jej prowadzenia),
? przykłady praktyczne wpisów w KOB.

7. Zgodne z Prawem budowlanym zasady prowadzenia robót budowlanych w użytkowanym obiekcie - budynku:
? konserwacje po okresie zimowym i nie tylko,
? remonty,
? przebudowy (nadbudowy), modernizacje,
? procedury prawidłowego ich przeprowadzania i związane z tym obowiązki właściciela - zarządcy (pozwolenia i uzgodnienia - przykłady z życia takich robót).

8. Panel dyskusyjny ? odpowiedzi na pytania

Uczestnicy:
Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do właścicieli, zarządców oraz administratorów obiektów budowlanych w tym szczególnie budynków mieszkalnych wielorodzinnych i użyteczności publicznej jak: szkoły, przychodnie zdrowia, internaty, bursy, akademiki i biurowce urzędów administracji publicznej ( jak również pracowników w/w zajmujących się administrowaniem obiektami), a także obiektów budownictwa przemysłowego szczególnie wielko-powierzchniowych, o powierzchni zabudowy powyżej2000 m2.

Cel seminarium:
Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z aktualnymi obowiązkami: właścicieli, zarządców i administratorów obiektów budowlanych ( lub ich odpowiedzialnych pracowników) wynikającymi z obowiązujących aktualnie w Polsce przepisów prawa, ich praktycznego stosowania oraz zapobiegania m.in.: awariom, katastrofom, pożarom, wybuchom gazu, zatruciom i wilgoci, w użytkowanych obiektach budowlanych po zimie , ze szczególnym uwzględnieniem budynków mieszkalnych wielorodzinnych i wielko-powierzchniowych. Uczestnicy dowiedzą się również jak prawidłowo ? zgodnie z przepisami prowadzić ,,Książkę obiektu budowlanego? oraz przeprowadzać roboty budowlane w użytkowanych obiektach budowlanych takich jak: konserwacje, remonty, modernizacje i rozbudowy.

Wykładowca:
mgr inż. Wiesław Bocheńczyk - wieloletni doświadczony wykładowca i trener z zakresu: Prawa budowlanego, przepisów techniczno-budowlanych i zarządzania nieruchomościami ( w tym: na Politechnice oraz seminariach i szkoleniach na terenie całej Polski). Posiada nie tylko wiedzę ale wieloletnie doświadczenie praktyczne. Były szef Biura Inspekcyjno-Kontrolnego GUNB, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, dyrektor ds. Infrastruktury w dużej instytucji publicznej. Posiada uprawnienia budowlane i jest rzeczoznawcą branżowym. Autor publikacji z zakresu procesu budowlanego i prawidłowego użytkowania obiektów budowlanych. Prowadzi firmę zajmującą się m.in.: kontrolami okresowymi - stanu technicznego obiektów budowlanych i zastępczymi nadzorami inwestorskimi oraz opracowuje opinie i ekspertyzy techniczne z tego zakresu.
Data aktualizacji 23/06/2016
Data ważności 26/12/2018

Pamiętaj, aby powiedzieć, że znalazłeś to ogłoszenie w serwisie Rynek Budowlany PL! Dziękujemy!

Dane teleadresowe producenta
Nazwa firmy Verlag Dashofer sp. z o.o.
Przedstawiciel Monika Leszczyk
Adres ul. Bieżanowska 7
02-655 Warszawa
Polska
Telefon 22 559 36 14
Fax 22 829 27 00
E-mail leszczyk@dashofer.pl
Strona www http://www.akademiadashofera.pl