Zaawansowane
Popularne wyszukiwania: budowy, cement, dom, drzwi, koparko ladowarka, kostka brukowa, kurs hydraulika warszawa, okna, remonty, schody
Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ!
Rejestracja bezpłatna

Jesteś naszym Klientem? Zaloguj się

Przypomnij nazwę użytkownika / hasło

Kategorie

Remonty domów, renowacje (36) Usługi budowlane (3676) Instalacje (135) Elementy wykończeniowe (52) Wyposażenie wnętrz (22) Materiały budowlane (217) Narzędzia, maszyny i pojazdy (1226) Nieruchomości (40) Inne usługi (195)
Oferta sprzedaży

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym...


Nr referencyjny S 21601
Branża Inne usługi » Ochrona środowiska
Usługi budowlane » Budowa dróg i obiektów
Usługi budowlane » Budowa dróg i obiektów » Budowa domów
Usługi budowlane » Budowa dróg i obiektów » Budowa obiektów sportowych
Dostępność Cała Polska
Opis Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Termin szkolenia:
14.09.2016 (środa)

Miejsce szkolenia: Warszawa (ścisłe centrum)
Czas trwania: od 10.00 do 16.00
Koszt uczestnictwa: 699,00 + 23% VAT dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Program szkolenia:
1. System ocen oddziaływania na środowisko a proces inwestycji
? Ocena strategiczna
? Ocena dla przedsięwzięcia

2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
? Kwalifikacja przedsięwzięć do procedury oceny
? Dokumenty merytoryczne do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:
- karta informacyjna przedsięwzięcia: cel, rola, zawartość
- raport o oddziaływaniu na środowisko: cel, rola, zawartość
? Dokumenty formalne do wniosku

3. Ocena wpływu przedsięwzięcia na Naturę 2000 (dyrektywa ptasia i siedliskowa)

4. Ocena wpływu przedsięwzięcia na cele określone w ustawie prawo wodne (ramowej dyrektywie wodnej)

5. Procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
? Rola inwestora
? Rola organów administracji
? Społeczeństwo a pozarządowe organizacje ekologiczne, strony postępowania

6. Zmiany w procedurze i dokumentach merytorycznych w projekcie zmiany ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku (?) oraz o ocenach oddziaływania na środowisko podpisanej przez Prezydenta

7. Dyskusja, wymiana poglądów i doświadczeń z praktyki uczestników szkolenia, odpowiadanie na pytania.

Uczestnicy:
Szkolenie skierowane jest do:
? organów administracji publicznej wydających decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach (wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów, dyrektorów regionalnych dyrekcji ochrony środowiska) oraz organów opiniujących (inspektorów sanitarnych)
? inwestorów, którzy zlecają opracowanie lub sami opracowują materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
? konsultantów przygotowujących karty informacyjne przedsięwzięć, raporty o oddziaływaniu na środowisko
? organów weryfikujących wnioski o dofinansowanie inwestycji (ministerstw, urzędów marszałkowskich, innych).

Cel seminarium:
Celem szkolenia jest przedstawienie roli i celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w procesie inwestycyjnym z uwzględnieniem wymogów dotyczących dokumentów formalnych i merytorycznych. W ramach szkolenia zostaną także scharakteryzowane kluczowe zmiany prawne, zgodnie z projektem zmiany ustawy z dnia 8 października 2008 r. zwaną ustawą OOŚ aktualnie złożonym w Sejmie.

Wykładowca:
Anita Kuliś - jest specjalistą ds. ocen oddziaływania na środowisko z ponad piętnastoletnim doświadczeniem zawodowym. Specjalizuje się w złożonych przypadkach (np.: port lotniczy w Modlinie, CCS, elektrownia jądrowa). Koordynuje pracę zespołów specjalistów z różnych dziedzin także międzynarodowych. Brała udział w opracowaniu dokumentów dla ponad 200 projektów w Polsce, w tym analizy ex-ante dla NFOŚiGW, ekspertyz wpływu inwestycji przeciwpowodziowych na cele RDW oraz wpływu przedsięwzięć na cele ochrony obszarów Natura 2000. Posiada wszechstronne spojrzenie na problematykę realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, poparte doświadczeniem pracy w administracji publicznej, biurach inżynierskich, konsultingu oraz w biurze inżyniera budowy. Identyfikuje i zarządza ryzykami środowiskowymi. Weryfikowała dokumentacje do dofinansowania z różnych dziedzin: transportu, energetyki, przemysłu, inwestycji wodnych i wodno-ściekowych, odpadowych, czy przeciwpowodziowych dla: JASPERS, KE, banków inwestycyjnych: EBI, EBOR, Banku Światowego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (łącznie ponad 70 różnych inwestycji). Od ponad 8 lat prowadzi także szkolenia i warsztaty m.in.: z weryfikacji jakości dokumentacji do procedury oceny oddziaływania na środowisko, czy przygotowania dokumentacji do dofinansowania. Należy do Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko i Stowarzyszenia Konsultantów Ocen Środowiskowych. Jest geografem po Uniwersytecie Jagiellońskim.
Data aktualizacji 23/06/2016
Data ważności 05/07/2019

Pamiętaj, aby powiedzieć, że znalazłeś to ogłoszenie w serwisie Rynek Budowlany PL! Dziękujemy!

Dane teleadresowe producenta
Nazwa firmy Verlag Dashofer sp. z o.o.
Przedstawiciel Monika Leszczyk
Adres ul. Bieżanowska 7
02-655 Warszawa
Polska
Telefon 22 559 36 14
Fax 22 829 27 00
E-mail leszczyk@dashofer.pl
Strona www http://www.akademiadashofera.pl