Zaawansowane
Popularne wyszukiwania: budowy, cement, dom, drzwi, koparko ladowarka, kostka brukowa, kurs hydraulika warszawa, okna, remonty, schody
Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ!
Rejestracja bezpłatna

Jesteś naszym Klientem? Zaloguj się

Przypomnij nazwę użytkownika / hasło

Kategorie

Remonty domów, renowacje (33) Usługi budowlane (3406) Instalacje (134) Elementy wykończeniowe (50) Wyposażenie wnętrz (22) Materiały budowlane (208) Narzędzia, maszyny i pojazdy (1151) Nieruchomości (42) Inne usługi (189)
Oferta sprzedaży

Nadzór budowlany w procesie inwestycyjnym...


Nr referencyjny S 21600
Branża Inne usługi » Kursy, szkolenia
Inne usługi » Doradztwo i nadzór budowlany
Usługi budowlane » Budowa dróg i obiektów
Usługi budowlane » Budowa dróg i obiektów » Budowa domów
Usługi budowlane » Budowa dróg i obiektów » Budowa obiektów sportowych
Dostępność Cała Polska
Opis Nadzór budowlany w procesie inwestycyjnym. Jak bez większych kłopotów wybudować i oddać w użytkowanie obiekt budowlany?

Termin szkolenia: 22.06.2016 (środa)
Miejsce szkolenia: Warszawa (ścisłe centrum)
Czas trwania: od 10.00 do 16.00
Koszt uczestnictwa: 699,00 + 23% VAT dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Program szkolenia:
1. Wprowadzenie
a. normy prawne dotyczące procesu inwestycyjno-budowlanego
b. etapy procesu inwestycyjno - budowlanego

2. Wstępne postępowanie nadzoru budowlano - inwestorskiego, poprzedzające rozpoczęcie prac inwestycyjno-budowlanych (uwarunkowania przestrzenne, środowiskowe i inne)
a. uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
b. zasady wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania działki ? terenu,
c. zasady uzyskiwania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego d. inne rozstrzygnięcia wstępne w tym : pozwolenia wodno-prawne.

3. Nadzór budowlany wynikający z aktualnych przepisów Prawa budowlanego ? obowiązki i prawa uczestników procesu budowlanego:
a. inwestora;
b. inspektora nadzoru inwestorskiego;
c. projektanta;
d. kierownika budowy ? robót.

4. Inne uwarunkowania nadzorcze i czynności poprzedzające rozpoczęcie budowy - robót budowlanych
a. istotna rola umowy o roboty budowlane
b. uzyskanie dziennika budowy,
c. ustanowienie kierownika budowy (robót budowlanych) ? nadzór inwestorski i ich obowiązki,
d. reguły i formalności związane z przekazaniem placu budowy,
e. obowiązkowe zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót do organu nadzoru budowlanego,
f. prace budowlane decydujące (zgodnie z obowiązującym prawem) o rozpoczęciu budowy.

5. Nadzór inwestorsko - budowlany dotyczący odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego ? istotne a nieistotne

6. Odpowiedzialności nadzoru budowlanego na budowie:
a. kierownika budowy,
b. inspektora nadzoru inwestorskiego,
c. odpowiedzialność projektanta i obowiązek pełnienia nadzoru autorskiego.

7. Obowiązki nadzoru budowlano-inwestorskiego przed przekazaniem w użytkowanie obiektu budowlanego ? pozwolenie na użytkowanie:
a. obowiązkowe zgłoszenie zamiaru użytkowania obiektu właściwym organom (straż pożarna, inspekcja sanitarno-epidemiologiczna i nadzór budowlany),
b. obowiązkowa kontrola nadzoru budowlanego (jej zakres i przebieg),
c. istotne i nieistotne odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego (zasady postępowania w takich przypadkach),
d. zgłoszenia zamiaru użytkowania (forma i obowiązkowe załączniki) oraz warunki jego akceptacji lub uzyskania decyzji nadzoru budowlanego o pozwoleniu na użytkowanie.

8. Kontrola nadzoru inwestorsko-budowlanego nad zastosowaniem wyrobów budowlanych w realizowany obiekt budowlany:
a. wymagania: art. 10 Prawa budowlanego i przepisów ustawy ? o wyrobach budowlanych
b. definicje m. in.: deklaracji zgodności, certyfikatów, aprobat technicznych ? kiedy i co jest wymagane
c. jakie dokumenty dotyczące wyrobów są wymagane realizacji i odbiorze sieci np. wod-kan
d. kto może wydawać deklaracje zgodności poza producentem.

9. Panel dyskusyjny. Uwaga: Podczas szkolenia będą udzielane odpowiedzi na zadawane pytania.

Uczestnicy:
Szkolenie skierowane jest do potencjalnych inwestorów i ich służb inwestorskich, uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego, pracowników administracji publicznej zajmujących się budownictwem w tym programami unijnymi (dofinansowanymi ze środków unijnych) z zakresu budownictwa.

Cel seminarium:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualnymi wymogami dla nadzoru inwestorsko-budowlanego, wynikającymi z wymogów Prawa budowlanego i przepisów techniczno-budowlanych oraz praktycznego ich stosowania w procesie inwestycyjno-budowlanym.

Wykładowca:
mgr. inż. Wiesław Bocheńczyk - wieloletni doświadczony wykładowca i trener z zakresu: Prawa budowlanego, przepisów techniczno-budowlanych i zarządzania nieruchomościami (w tym: na Politechnice oraz seminariach i szkoleniach na terenie całej Polski). Posiada nie tylko wiedzę ale wieloletnie doświadczenie praktyczne. Były szef Biura Inspekcyjno-Kontrolnego GUNB, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, dyrektor ds. Infrastruktury w dużej instytucji publicznej. Posiada uprawnienia budowlane i jest rzeczoznawcą branżowym. Autor publikacji z zakresu procesu budowlanego i prawidłowego użytkowania obiektów budowlanych. Prowadzi firmę zajmującą się m.in.: kontrolami okresowymi - stanu technicznego obiektów budowlanych i zastępczymi nadzorami inwestorskimi oraz opracowuje opinie i ekspertyzy techniczne z tego zakresu.
Data aktualizacji 30/03/2016
Data ważności 25/12/2018

Pamiętaj, aby powiedzieć, że znalazłeś to ogłoszenie w serwisie Rynek Budowlany PL! Dziękujemy!

Dane teleadresowe producenta
Nazwa firmy Verlag Dashofer sp. z o.o.
Przedstawiciel Monika Leszczyk
Adres ul. Bieżanowska 7
02-655 Warszawa
Polska
Telefon 22 559 36 14
Fax 22 829 27 00
E-mail leszczyk@dashofer.pl
Strona www http://www.akademiadashofera.pl