Zaawansowane
Popularne wyszukiwania: budowy, cement, dom, drzwi, koparko ladowarka, kostka brukowa, kurs hydraulika warszawa, okna, remonty, schody
Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ!
Rejestracja bezpłatna

Jesteś naszym Klientem? Zaloguj się

Przypomnij nazwę użytkownika / hasło

Kategorie

Remonty domów, renowacje (33) Usługi budowlane (3406) Instalacje (134) Elementy wykończeniowe (50) Wyposażenie wnętrz (22) Materiały budowlane (208) Narzędzia, maszyny i pojazdy (1151) Nieruchomości (42) Inne usługi (190)
Oferta sprzedaży

Badania instalacji elektrycznych i najczęściej popełniane błędy przy ich wykonywaniu


Nr referencyjny S 21597
Branża Instalacje » Elektryka
Inne usługi » Kursy, szkolenia
Instalacje » Instalacje niskoprądowe
Dostępność Cała Polska
Opis Termin szkolenia I:
24.08.2016 środa

Termin szkolenia II:
8.11.2016 wtorek

Miejsce szkolenia: Warszawa (ścisłe centrum)
Czas trwania: od 10.00 do 15.00
Koszt uczestnictwa: 620.00 PLN + 23% VAT
dla jednej osoby zawiera: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Program szkolenia:
1. Wstęp
1.1. Zasada wprowadzona przez nowe przepisy ochrony przeciwporażeniowej
1.2. Błędy popełniane przy podłączaniu urządzeń w układzie sieci TN-C

2. Zmiany w wymaganiach dotyczących ochrony przeciwporażeniowej wynikające z normy PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje niskiego napięcia. Część 4-41 ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym
2.1. Zakres normy
2.2. Akty normatywne dotyczące wykonywania pomiarów

3. Wymagania dotyczące badań instalacji
3.1. Efekty badań i pomiarów
3.2. Podział pomiarów sprawdzających
3.3. Przyjmowanie do eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych
3.4. Dokładność wykonywania pomiarów
3.5. Dobór właściwej metody pomiarów
3.6. Zalecane procedury postępowania przy wykonywania pomiarów
3.7. Okresowe sprawdzanie przyrządów pomiarowych

4. ZAKRES WYKONYWANIA SPRAWDZAŃ INSTALACJI ODBIORCZYCH I OKRESOWYCH ZGODNIE Z PN-HD 60364- 6:2008
4.1. Oględziny
4.2. Próby
4.3. Zakres wykonywania okresowych pomiarów eksploatacyjnych
4.4. Częstość wykonywania okresowych pomiarów i badań

5. Dokumentowanie wykonywanych prac pomiarowo-kontrolnych

6. Wykonywanie poszczególnych rodzajów badań
6.1. Ciągłość przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych oraz pomiar rezystancji przewodów ochronnych.
6.2. Pomiar rezystancji izolacji
6.3. Sprawdzenie ochrony przez oddzielenie obwodów
6.4. Próba wytrzymałości elektrycznej.
6.5. Rezystancja podłogi i ścian

7. Samoczynne wyłączenie zasilania w sieci TN
7.1. Warunek skuteczności ochrony w sieci TN
7.2. Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej w układzie TT
7.3. Skuteczność ochrony w układzie IT
7.4. Stan ochrony przeciwporażeniowej w obwodach z elementami energoelektronicznymi
7.5. Błędy popełniane przy pomiarze impedancji pętli zwarcia

8. Wykonywanie pomiarów w instalacjach z wyłącznikami różnicowoprądowymi
8.1. Wyłączniki różnicowoprądowe w instalacjach
8.2. Okresowe sprawdzanie wyłącznika różnicowoprądowego przyciskiem TEST
8.3. Metody sprawdzania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w obwodach z wyłącznikami różnicowoprądowymi
8.4. Błędy przy instalowaniu wyłączników różnicowoprądowych
Dodatkowe sprawdzania wymagane przez normę PN-HD 60364.6:2008

9. Ochrona uzupełniająca

10. Sprawdzenie biegunowości

11. Sprawdzenie kolejności faz

12. Próby funkcjonalne

13. Spadek napięcia

14. Pomiary rezystancji uziemień
14.1. Metody pomiaru rezystancji uziomów
14.2. Metoda techniczna z użyciem dodatkowych cęgów
14.3. Metoda kompensacyjna
14.4. Sprawdzenie poprawności wykonania pomiaru rezystancji uziomu
14.5. Metoda czteroprzewodowa
14.6. Wykonywanie pomiarów instalacji piorunochronnej budynku
14.7. Metoda B3 ? pomiaru rezystancji pętli uziemienia z użyciem zacisków prądowych.
14.8. Metoda dwucęgowa pomiaru uziemień
14.9. Rezystywność gruntu
14.10. Pomiar rezystywności gruntu
14.11. Czynniki wpływające na jakość uziomu
14.12. Wymagania dotyczące wartości rezystancji uziemień odgromowych
14.13. Zasada ochrony zastanej
14.14. Nowa norma dotycząca ochrony odgromowej
14.15. Pomiar rezystancji uziemień piorunochronnych miernikiem udarowym
14.16. Parametry impulsu pomiarowego
14.17. Metoda udarowa 4p pomiaru uziemienia
14.18. Pomiar uziemienia słupów
14.19. Błędy podczas wykonywania pomiarów rezystancji uziemień

15. Pomiary natężenia oświetlenia
15.1. Program badań. Ogólne warunki wykonywania pomiarów
15.2. Sprawdzanie natężenia i rodzaju oświetlenia w pomieszczeniach
15.3. Wymagane poziomy E w praktyce

16. Nowe rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych

17. Materiały źródłowe
Załączniki. WZORY PROTOKOŁÓW

Uczestnicy:
Szkolenie skierowane jest do osób wykonujących sprawdzania instalacji elektrycznych oraz do osób dozoru w firmach świadczących usługi sprawdzania instalacji i urządzeń elektrycznych. Celowym byłoby aby uczestniczyli w szkoleniu również administratorzy budynków i osoby z dozoru działów technicznych.

Cel seminarium:
Celem szkolenia jest wdrożenie wymagań norm dotyczących ochrony przeciwporażeniowej i prawidłowego sprawdzania instalacji, aby eliminować z eksploatacji instalacje stwarzające zagrożenie porażeniowe.

Wykładowca:
mgr inż. Fryderyk Łasak ? absolwent Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH w roku 1964. Prowadzi działalność jako Zakład Badań Elektrycznych ?El-Fred? wykonując badania dielektrycznego sprzętu ochronnego oraz okresowe i pomontażowe sprawdzania instalacji elektrycznych. Opracowuje i wygłasza referaty związane z ochroną przeciwporażeniową, wykonywaniem sprawdzań instalacji elektrycznych i szkoleniem elektryków do egzaminów na grupę kwalifikacyjną. Jest członkiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich, w Oddziale Nowa Huta, gdzie pełni funkcję przewodniczącego Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych.
Data aktualizacji 23/06/2016
Data ważności 18/12/2018

Pamiętaj, aby powiedzieć, że znalazłeś to ogłoszenie w serwisie Rynek Budowlany PL! Dziękujemy!

Dane teleadresowe producenta
Nazwa firmy Verlag Dashofer sp. z o.o.
Przedstawiciel Monika Leszczyk
Adres ul. Bieżanowska 7
02-655 Warszawa
Polska
Telefon 22 559 36 14
Fax 22 829 27 00
E-mail leszczyk@dashofer.pl
Strona www http://www.akademiadashofera.pl