Zaawansowane
Popularne wyszukiwania: budowy, cement, dom, drzwi, koparko ladowarka, kostka brukowa, kurs hydraulika warszawa, okna, remonty, schody
Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ!
Rejestracja bezpłatna

Jesteś naszym Klientem? Zaloguj się

Przypomnij nazwę użytkownika / hasło

Kategorie

Remonty domów, renowacje (33) Usługi budowlane (3482) Instalacje (134) Elementy wykończeniowe (53) Wyposażenie wnętrz (22) Materiały budowlane (213) Narzędzia, maszyny i pojazdy (1150) Nieruchomości (39) Inne usługi (194)
Oferta sprzedaży

Przeglądy techniczne budynków


Nr referencyjny S 21474
Branża Nieruchomości » Zarządzanie obiektami
Dostępność Łódzkie
Małopolskie
Podkarpackie
Świętokrzyskie
Opis Okresowe przeglądy techniczne obiektów budowlanych
(roczne i pięcioletnie).

Prawo budowlane Art. 62. ust.1.

Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania
poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:
1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu
technicznego:
a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy
atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas
użytkowania obiektu,
b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych,
spalinowych i wentylacyjnych);
2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu
technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki
obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte
również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu
sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń,
oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;
3) okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, w
terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów
budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2
; osoba dokonująca
kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ o
przeprowadzonej kontroli;
4) bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia
okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt 2;
4a) w przypadku zgłoszenia przez osoby zamieszkujące lokal mieszkalny
znajdujący się w obiekcie budowlanym o dokonaniu nieuzasadnionych
względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji lub naruszeń,
powodujących, że nie są spełnione warunki określone w art. 5 ust 2;
Data aktualizacji 08/12/2015
Data ważności 26/03/2019

Pamiętaj, aby powiedzieć, że znalazłeś to ogłoszenie w serwisie Rynek Budowlany PL! Dziękujemy!

Dane teleadresowe producenta
Nazwa firmy Arkon Projekt
Przedstawiciel Krzysztof Gadawski
Adres 1 Maja 29
28-100 Busko Zdrój
Polska
Telefon 602 488 198
E-mail arkon66@interia.pl
Strona www http://www.projektowa.com