Zaawansowane
Popularne wyszukiwania: budowy, cement, dom, drzwi, koparko ladowarka, kostka brukowa, kurs hydraulika warszawa, okna, remonty, schody
Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ!
Rejestracja bezpłatna

Jesteś naszym Klientem? Zaloguj się

Przypomnij nazwę użytkownika / hasło

Kategorie

Remonty domów, renowacje (32) Usługi budowlane (3599) Instalacje (134) Elementy wykończeniowe (47) Wyposażenie wnętrz (21) Materiały budowlane (211) Narzędzia, maszyny i pojazdy (1191) Nieruchomości (43) Inne usługi (185)
Oferta sprzedaży

Wyroby budowlane 2018


Nr referencyjny S 21388
Branża Materiały budowlane » Beton, cement, wapno
Materiały budowlane » Drewno budowlane
Materiały budowlane » Chemia budowlana
Materiały budowlane » Cegła elewacyjna, klinkierowa
Materiały budowlane » Styropian
Dostępność Cała Polska
Opis Terminy:
27 września 2018 r. Warszawa
WPROWADZANIE DO OBROTU LUB UDOSTĘPNIANIE NA RYNKU KRAJOWYM WYROBÓW BUDOWLANYCH W 2018 R.

PROGRAM SEMINARIUM ( SZKOLENIA)
1. Ogólne zasady wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku krajowym wyrobów budowlanych w 2018 r.
1.1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
1.2. Pojęcia i definicje stosowane w ustawie o wyrobach budowlanych
1.3. Zakres przedmiotowy ustawy o wyrobach budowlanych (wyroby budowlane objęte regulacjami ustawy)
1.4. Wprowadzanie do obrotu lub udostępnianie na rynku krajowym wyrobów budowlanych (art. 5 ustawy o wyrobach budowlanych):
- wyroby budowlane oznakowane CE;
- wyroby budowlane oznakowane znakiem budowlanym;
- Wyroby budowlane udostępniane na rynku krajowym na podstawie ?wzajemnego uznawania?.
1.5. Wyroby budowlane dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym
2. Wyroby budowlane wprowadzane do obrotu lub udostępniane na rynku krajowym z oznakowaniem CE ? rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011
2.1. Wyroby budowlane objęte obowiązkiem oznakowania CE;
2.2. Nieobowiązkowe oznakowania CE wyrobów budowlanych;
2.3. Deklaracja właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oznakowanych CE i sposób jej dostarczania z wyrobem budowlanym;
2.4. Oznakowanie CE (etykieta CE) i informacja towarzysząca temu oznakowaniu;
2.5. Normy zharmonizowane na wyroby budowlane
2.6. Europejski Dokument Oceny EDO i Europejska Ocena Techniczna oraz jednostki upoważnione do ich wydawania;
2.7. Ocena i weryfikacja właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oznakowanych CE (systemy europejskie).
3. Wyroby budowlane wprowadzane do obrotu lub udostępniane na rynku krajowym z oznakowaniem znakiem budowlanym
3.1. Sposób deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oznakowanych znakiem budowlanym;
3.2 Krajowe systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych; zdania producentów strony trzeciej (akredytowanych jednostek certyfikujących i laboratoriów);
3.3 Grupy wyrobów budowlanych objęte obowiązkiem sporządzania krajowej deklaracji właściwości użytkowych i właściwe dla tych grup krajowe systemy oceny;
3.4 Wzór, treść i sposób udostępniania lub dostarczania krajowej deklaracji właściwości użytkowych;
3.5 Sposób znakowania wyrobów budowlanych znakiem budowlanym oraz zakres informacji towarzyszącej temu znakowi;
3.6 Krajowa ocena techniczna ?zasady udzielania, zmiany i uchylania oraz jednostki upoważnione do ich wydawania
4. Obowiązki podmiotów gospodarczych wprowadzających do obrotu lub udostępniających na rynku krajowym wyroby budowlane oznakowane znakiem budowlanym
4. 1 Obowiązki producenta;
4.2 Obowiązki upoważnionego przedstawiciela producenta;
4.3 Obowiązki Importera;
4.5 Obowiązki sprzedawcy (dystrybutora);
4.6 Przepisy przejściowe dotyczące wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku krajowym wyrobów budowlanych oznakowanych znakiem budowlanym w 2018 r. oraz projektowane zmiany w tym zakresie.
5. Zasady kontroli wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym raz organy właściwe w tym zakresie
6. Sankcje karne za naruszenie przepisów ustawy o wyrobach budowlany:
6.1 czyny zabronione;
6.2 ustalanie wysokości kary pieniężnej;
6.3 egzekwowanie ustalonych w drodze decyzji kar pieniężnych.
Informacje o naszych szkoleniach znajdą Państwo także na stronie internetowej:
http://fwb5.firmy.net/uslugi.html

W przypadku zainteresowania szkoleniem prześlemy warunki udziału, szczegółowy program szkolenia i CV wykładowcy.
Organizujemy również na zlecenie szkolenia zamknięte. Indywidualną kalkulację sporządzimy po przesłaniu zapytania na mail
Data aktualizacji 02/08/2018
Data ważności 29/01/2019
Załączniki
KARTA ZGŁOSZENIA.doc (57344b) Logo.jpg (5570b)

Pamiętaj, aby powiedzieć, że znalazłeś to ogłoszenie w serwisie Rynek Budowlany PL! Dziękujemy!

Dane teleadresowe producenta
Nazwa firmy Fundacja Wszechnicy Budowlanej
Przedstawiciel Mariola Berdysz
Adres ul. Mokotowska 4/6
00-641 Warszawa
Polska
Telefon 22 825 28 24
Fax 22 825 28 24
E-mail fwb5@wp.pl
Strona www http://fwb5.firmy.net