Zaawansowane
Popularne wyszukiwania: budowy, cement, dom, drzwi, koparko ladowarka, kostka brukowa, kurs hydraulika warszawa, okna, remonty, schody
Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ!
Rejestracja bezpłatna

Jesteś naszym Klientem? Zaloguj się

Przypomnij nazwę użytkownika / hasło

Kategorie

Remonty domów, renowacje (33) Usługi budowlane (3482) Instalacje (134) Elementy wykończeniowe (53) Wyposażenie wnętrz (22) Materiały budowlane (213) Narzędzia, maszyny i pojazdy (1150) Nieruchomości (39) Inne usługi (194)
Oferta sprzedaży

Umowa o roboty budowlane


Nr referencyjny S 21311
Branża Inne usługi » BHP
Usługi budowlane » Budowa dróg i obiektów » Budowa dróg i mostów
Usługi budowlane » Budowa dróg i obiektów » Budowa domów
Dostępność Cała Polska
Opis w kontekście zmian wynikających z przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta

Warszawa, 29 września 2015

Program
1. Główne założenia ustawy o prawach konsumenta
? Cele nowelizacji. Implementacja prawa wspólnotowego.
? Wpływ ustawy o prawach konsumenta na ustawodawstwo krajowe.
? Zakres nowelizacji w kodeksie cywilnym.
? Przepisy intertemporalne.
2. Rodzaje obrotu cywilnoprawnego
? Obrót konsumencki.
? Obrót profesjonalny.
? Obrót powszechny.
3. Znaczenie terminu ?konsument? w poszczególnych aktach prawnych.
? Prawo wspólnotowe.
? Kodeks cywilny.
4. Umowa o roboty budowlane
? Cechy umowy.
? Strony umowy.
? Przedmiot umowy.
? Formy odpowiedzialności wykonawcy w ramach umowy o roboty budowlane: rękojmia, gwarancja, odpowiedzialność kontraktowa.
5. Nowe zasady odpowiedzialności w ramach rękojmi
? Niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową ? regulacje w Dyrektywie nr 1999/44/WE.
? Niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową ? regulacje obowiązujące na gruncie ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
? Niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową ? regulacje w Dyrektywie nr 1999/44/WE.
? Niezgodność towaru (brak zgodności) z umową w Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (Konwencja Wiedeńska).
? Wady fizyczne (niezgodność rzeczy z umową) ? nowa definicja wady fizycznej.
? Wady prawne.
? Zakres czasowy do stwierdzenia wady fizycznej.
? Przedawnienie roszczeń o usunięcie wady lub wymianę rzeczy w art. 568 k.c.
? Zmiana przedmiotowego zakresu ochrony w art. 568 k.c. (nieruchomości i pozostałe rzeczy).
? Wady obiektu budowlanego ? odpowiedzialność wykonawcy.
? Uprawienia inwestora w ramach rękojmi ? art. 560 i 561 k.c.
? Modyfikacja odpowiedzialności z tytułu rękojmi. Zakaz ograniczania lub wyłączenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi w umowach z udziałem konsumentów.
? Niezgodność rzeczy z umową a wadliwość rzeczy.
? Niezgodność z umową a wada prawna.
6. Roszczenie sprzedawcy w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej w łańcuchu sprzedawców art. 5761 - Art. 5761 k.c. Nowość
7. Odpowiedzialność w ramach gwarancji
? Przywrócenie odpowiedzialności z Kodeksu cywilnego w ramach gwarancji do umów z udziałem konsumentów.
? Obowiązki gwaranta.
? Wzajemny stosunek roszczeń z gwarancji i rękojmi.
8. Zmiany w umowie o dzieło
9. Pozostałe regulacje z ustawy o prawach konsumenta
? Przepisy ogólne
? Ogólne obowiązki przedsiębiorcy w umowach zawieranych z konsumentami
? Obowiązek informacji.
? Prawo odstąpienia.
10. Kazusy. Dyskusja. Pytania
Data aktualizacji 31/07/2015
Data ważności 03/04/2019

Pamiętaj, aby powiedzieć, że znalazłeś to ogłoszenie w serwisie Rynek Budowlany PL! Dziękujemy!

Dane teleadresowe producenta
Nazwa firmy Akademia Dashofera
Przedstawiciel Monika Leszczyk
Adres ul. Bieżanowska 7
02-655 Warszawa
Polska
Telefon 22 559 36 14
Fax 22 829 27 00
E-mail szafirowska@dashofer.pl
Strona www http://www.akademiadashofera.pl