Zaawansowane
Popularne wyszukiwania: budowy, cement, dom, drzwi, koparko ladowarka, kostka brukowa, kurs hydraulika warszawa, okna, remonty, schody
Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ!
Rejestracja bezpłatna

Jesteś naszym Klientem? Zaloguj się

Przypomnij nazwę użytkownika / hasło

Kategorie

Remonty domów, renowacje (33) Usługi budowlane (3406) Instalacje (134) Elementy wykończeniowe (50) Wyposażenie wnętrz (22) Materiały budowlane (208) Narzędzia, maszyny i pojazdy (1151) Nieruchomości (42) Inne usługi (189)
Oferta sprzedaży

Badania instalacji elektrycznych i najczęściej popełniane błędy przy ich wykonywaniu


Nr referencyjny S 21309
Branża Instalacje » Elektryka
Instalacje » Instalacje niskoprądowe
Inne usługi » BHP
Dostępność Cała Polska
Opis Warszawa, 20 sierpnia 2015
Warszawa, 14 grudnia 2015

Program
1. Wstęp
? Zasada wprowadzona przez nowe przepisy ochrony przeciwporażeniowej
? Błędy popełniane przy podłączaniu urządzeń w układzie sieci TN-C
2. Zmiany w wymaganiach dotyczących ochrony przeciwporażeniowej wynikające z normy PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje niskiego napięcia. Część 4-41 ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym
? Zakres normy
? Akty normatywne dotyczące wykonywania pomiarów
3. Wymagania dotyczące badań instalacji
? Efekty badań i pomiarów
? Podział pomiarów sprawdzających
? Przyjmowanie do eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych
? Dokładność wykonywania pomiarów
? Dobór właściwej metody pomiarów
? Zalecane procedury postępowania przy wykonywania pomiarów
? Okresowe sprawdzanie przyrządów pomiarowych
4. ZAKRES WYKONYWANIA SPRAWDZAŃ INSTALACJI ODBIORCZYCH I OKRESOWYCH ZGODNIE Z PN-HD 60364-6:2008
? Oględziny
? Próby
? Zakres wykonywania okresowych pomiarów eksploatacyjnych
? Częstość wykonywania okresowych pomiarów i badań
5. Dokumentowanie wykonywanych prac pomiarowo-kontrolnych
6. Wykonywanie poszczególnych rodzajów badań
? Ciągłość przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych oraz pomiar rezystancji przewodów ochronnych.
- Próba ciągłości przewodów
- Pomiar rezystancji przewodów ochronnych
- Błędy przy wykonywaniu pomiarów małych rezystancji
? Pomiar rezystancji izolacji
- Wykonywanie pomiarów rezystancji izolacji instalacji
- Pomiar rezystancji izolacji obwodów oświetleniowych
- Błędy popełniane przy pomiarze rezystancji izolacji
? Sprawdzenie ochrony przez oddzielenie obwodów
? Próba wytrzymałości elektrycznej
? Rezystancja podłogi i ścian
7. Samoczynne wyłączenie zasilania w sieci TN
? Warunek skuteczności ochrony w sieci TN
? Pomiar impedancji pętli zwarciowej metodą spadku napięcia
? Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej w układzie TT
? Skuteczność ochrony w układzie IT
? Stan ochrony przeciwporażeniowej w obwodach z elementami energoelektronicznymi
? Mierniki do sprawdzania zabezpieczeń nadmiarowo-prądowych
? Błędy popełniane przy pomiarze impedancji pętli zwarcia
8. Wykonywanie pomiarów w instalacjach z wyłącznikami różnicowoprądowymi
? Wyłączniki różnicowoprądowe w instalacjach
? Budowa wyłącznika różnicowo-prądowego
? Rodzaje urządzeń różnicowoprądowych
? Okresowe sprawdzanie wyłącznika różnicowoprądowego przyciskiem TEST
? Charakterystyki pasmowe wyłączników różnicowoprądowych
? Metody sprawdzania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w obwodach z wyłącznikami różnicowoprądowymi
? Zakres sprawdzania wyłączników ochronnych różnicowoprądowych
? Sprawdzanie wyłączników ochronnych różnicowoprądowych przyrządami mikroprocesorowymi
? Błędy przy instalowaniu wyłączników różnicowoprądowych. Dodatkowe sprawdzania wymagane przez normę PN-HD 60364.6:2008
9. Ochrona uzupełniająca
10. Sprawdzenie biegunowości
11. Sprawdzenie kolejności faz
12. Próby funkcjonalne
13. Spadek napięcia
14. Pomiary rezystancji uziemień
? Metody pomiaru rezystancji uziomów
? Metoda techniczna z użyciem dodatkowych cęgów
? Metoda kompensacyjna
? Sprawdzenie poprawności wykonania pomiaru rezystancji uziomu
? Rezystancja uziomów pomocniczych im przewodów pomiarowych
? Metoda czteroprzewodowa
? Wykonywanie pomiarów instalacji piorunochronnej budynku
? Metoda B3 ? pomiaru rezystancji pętli uziemienia z użyciem zacisków prądowych
? Metoda dwucęgowa pomiaru uziemień
? Rezystywność gruntu
? Pomiar rezystywności gruntu
? Czynniki wpływające na jakość uziomu
? Wymagania dotyczące wartości rezystancji uziemień odgromowych
? Zasada ochrony zastanej
? Nowa norma dotycząca ochrony odgromowej
? Pomiar rezystancji uziemień piorunochronnych miernikiem udarowym
? Parametry impulsu pomiarowego
? Metoda udarowa 4p pomiaru uziemienia
? Pomiar uziemienia słupów
? Błędy podczas wykonywania pomiarów rezystancji uziemień
15. Pomiary natężenia oświetlenia
? Program badań. Ogólne warunki wykonywania pomiarów
? Sprawdzanie natężenia i rodzaju oświetlenia w pomieszczeniach
? Wymagane poziomy E w praktyce
16. Nowe rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych
17. Materiały źródłowe. Załączniki. WZORY PROTOKOŁÓW
Data aktualizacji 31/07/2015
Data ważności 26/12/2018

Pamiętaj, aby powiedzieć, że znalazłeś to ogłoszenie w serwisie Rynek Budowlany PL! Dziękujemy!

Dane teleadresowe producenta
Nazwa firmy Akademia Dashofera
Przedstawiciel Monika Leszczyk
Adres ul. Bieżanowska 7
02-655 Warszawa
Polska
Telefon 22 559 36 14
Fax 22 829 27 00
E-mail szafirowska@dashofer.pl
Strona www http://www.akademiadashofera.pl