Zaawansowane
Popularne wyszukiwania: budowy, cement, dom, drzwi, koparko ladowarka, kostka brukowa, kurs hydraulika warszawa, okna, remonty, schody
Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ!
Rejestracja bezpłatna

Jesteś naszym Klientem? Zaloguj się

Przypomnij nazwę użytkownika / hasło

Kategorie

Remonty domów, renowacje (33) Usługi budowlane (3406) Instalacje (134) Elementy wykończeniowe (50) Wyposażenie wnętrz (22) Materiały budowlane (208) Narzędzia, maszyny i pojazdy (1151) Nieruchomości (42) Inne usługi (189)
Oferta sprzedaży

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym, a najnowsze zmiany w k.p.a.


Nr referencyjny S 21252
Branża Inne usługi » Kursy, szkolenia
Inne usługi » Ochrona środowiska
Usługi budowlane » Budowa dróg i obiektów
Usługi budowlane » Budowa dróg i obiektów » Budowa hal produkcyjnych i marketów
Usługi budowlane » Budowa dróg i obiektów » Budowa obiektów sportowych
Dostępność Cała Polska
Opis Tytuł szkolenia: Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym, a najnowsze zmiany w k.p.a.

Termin: 4.09.2017

Miejsce szkolenia: Warszawa (ścisłe centrum)

Koszt uczestnictwa: 699,00 + 23% VAT, w tym przerwa kawowa i lunch

Czas trwania: 10.00-16.00

Program:
1. Zagadnienia ogólne i wprowadzające
- Zakres przedmiotowy szkolenia - dookreślenie potrzeb i oczekiwań uczestników szkolenia, czy np. trzeba omówić bardziej szczegółowo pewne instytucje procedury administracyjnej stosowanej w toku uzyskiwania decyzji środowiskowej
- Regulacje prawne dot. OOS (krajowe, na poziomie unijnym oraz międzynarodowym)
- Zmiany w przepisach k.p.a., które zaczęły obowiązywać od 1 czerwca 2017 r., a praktyka stosowania zmienionych od 1 stycznia 2017 r. przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w skrócie: ustawy ooś - trudności interpretacyjne
- System ocen oddziaływania na środowisko
2. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko
3. Ocena oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć z naciskiem
4. Charakterystyka OOŚ, narzędzia, aparat pojęciowy
5. Komponenty i rodzaje ocen oddziaływania na środowisko
6. Miejsce i rola OOŚ w procesie inwestycyjnym - zwłaszcza
w kontekście najnowszych zmian
7. Zmiany mające na celu usprawnienie prowadzenia postępowań administracyjnych, a rozpatrywanie spraw określenia środowiskowych uwarunkowań.
8. Przedmiot SOOS - rodzaje dokumentów podlegających SOOS
7. Odstąpienie od SOOS
8. Elementy procedury SOOS
9. Istota SOOS w procesie inwestycyjnym
10. Powiązanie SOOS z indywidualną oceną oddziaływania na środowisko - skutki zmian w przepisach prawa na najnowsze zmiany w przepisach
11. Wskazanie przedsięwzięć dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DSU)
12. Zwolnienia z obowiązku uzyskania DSU ? nowych element od 1 stycznia 2017 r. w OOŚ
13. Omówienie najnowszej procedury wydawania DSU i oceny oddziaływania na środowisko:
-postępowania w sprawie przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
- postępowania w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (z OOS; bez OOS)
14. Zmiany w k.p.a. od 1 czerwca 2017 r., a procedura OOŚ:
- nowe zasady doręczenia w trybie art. 49 k.p.a. publiczne obwieszczenie
- mediacja w administracji, umowy administracyjnej
- zasady współdziałania organów
- obowiązek zawiadomienia stron o niespełnieniu warunków jej żądania przed
wydaniem decyzji odmownej
- ograniczenie możliwości uchylenia decyzji do ponownego rozpatrzenia
- Uczestnicy OOŚ: organy właściwe do wydania DSU, uzgadniania, opiniowania,
społeczeństwo, organizacje ekologiczne, wskazanie zmian w przepisach dot. współdziałania z wyspecjalizowanymi organami ochrony środowiska
- Karta informacyjna przedsięwzięcia i raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko - główne dowody w OOŚ, omówienie ich nowego zakresu, nowych
zasad sporządzania oraz skutków zmian
15. Omówienie zmian w zakresie elementów przyrodniczych jakie są konieczne do uwzględniania od 1 stycznia 2017 r. - różnorodność biologiczna, inwentaryzacja przyrodnicza, korytarze ekologiczne, kompensacja przyrodnicza, rozszerzony monitoring
16. Zapewnienie udział społeczeństwa - omówienie zmian w przepisach prawa
17. Nowe elementy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - miejsce i jej rola w procesie inwestycyjnym:
- decyzja po przeprowadzeniu OOS - nowe elementy w DSU
- decyzja bez uprzedniego przeprowadzenia OOS ? omówienie rozszerzonych możliwości orzeczniczych w DSU jakie powodują zmienione przepisy
18. Decyzja o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
19. Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na inny podmiot - przesłanki, procedura
20. Zapewnienie wykonalności DSU i egzekucja DSU ? skutki zmian przepisów prawa
21. Uzupełniająca ocena oddziaływania na środowisko ? tzw. ponowna ocena
22. Ocena oddziaływania na obszar NATURA 2000 - istota i główne elementy
23. Miejsce i rola tzw. ponownej oceny w procesie inwestycyjno-budowlanym
24. Przesłanki i zasady przeprowadzania tzw. ponownej oceny - dodatkowe elementy raportu wymagane w ponownej ocenie procedury ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zmian
25. Postępowanie w sprawie trans granicznego oddziaływania na środowisko - zagadnienia węzłowe
26. Dyskusja, wymiana poglądów i doświadczeń z praktyki uczestników szkolenia, odpowiadanie na pytania.
Data aktualizacji 24/07/2017
Data ważności 30/12/2018

Pamiętaj, aby powiedzieć, że znalazłeś to ogłoszenie w serwisie Rynek Budowlany PL! Dziękujemy!

Dane teleadresowe producenta
Nazwa firmy Akademia Dashofera
Przedstawiciel Monika Leszczyk
Adres ul. Bieżanowska 7
02-655 Warszawa
Polska
Telefon 22 559 36 14
Fax 22 829 27 00
E-mail szafirowska@dashofer.pl
Strona www http://www.akademiadashofera.pl