Zaawansowane
Popularne wyszukiwania: budowy, cement, dom, drzwi, koparko ladowarka, kostka brukowa, kurs hydraulika warszawa, okna, remonty, schody
Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ!
Rejestracja bezpłatna

Jesteś naszym Klientem? Zaloguj się

Przypomnij nazwę użytkownika / hasło

Kategorie

Remonty domów, renowacje (35) Usługi budowlane (3966) Instalacje (112) Elementy wykończeniowe (61) Wyposażenie wnętrz (21) Materiały budowlane (223) Narzędzia, maszyny i pojazdy (1624) Nieruchomości (47) Inne usługi (188)
Oferta sprzedaży

Prawo budowlane 2021Nr referencyjny S 20189
Branża Usługi budowlane » Usługi projektowe, architektura
Inne usługi » Kursy, szkolenia
Inne usługi » Doradztwo i nadzór budowlany
Nieruchomości » Zarządzanie obiektami
Instalacje » Projektowanie instalacji
Dostępność Cała Polska
Opis TERMINY online
19 stycznia 2021 r.
10 lutego 2021 r.
17 marca 2021 r.
8 kwietnia 2021 r.
13 maja 2021 r.
9 czerwca 2021 r.


Program seminarium
1. Zmiany w Prawie budowlanym:
1.1. od 31 lipca 19 września 2020 r.
1.2. obowiązujące w okresie pandemii
1.3. oczekujące na wejście w życie w listopadzie 2020 r.
1.4. cyfryzacja procesu inwestycyjnego ? dwa etapy wdrożenia
1.5. projekt ustawy o zwalczaniu skutków suszy
1.6. projekt ustawy o inwestycjach infrastrukturalnych
2. Zmiany wybranych przepisów związanych ze stosowaniem Praw budowlanego
3. Przepisy przejściowe ? możliwości wyboru
3.1. Sprawy wszczęte przed wejściem zmiany
3.2. Sprawy wszczęte po wejściu zmiany
3.3. Zamierzenia budowlane realizowane w oparciu o ?stary projekt budowlany?
4. Zmiany przepisów wykonawczych do Prawa budowlanego ? okresy przejściowe
5. Definicje ? zmiany i problemy interpretacyjne
5.1. Zmienione definicje:
5.1.1. Tymczasowy obiekt budowlany
5.1.2. Liniowy obiekt budowlany
5.1.3. Przenośne maszty antenowe
5.2. Definicje problemowe:
5.2.1. Obiekt budowlany
5.2.2. Budynki, budowle, wiaty, altany, obiekty małej architektury,
6. Wymagania podstawowe dla obiektów ? Konwencja Nowojorska i ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ? zmiany wprowadzone i projektowane zmiany
6.1. Projekt zmian w warunkach technicznych
7. Procedury poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych
7.1. Lista budów
7.1.1. nie wymagających pozwolenia na budowę i konsekwencje zmian przepisów
7.1.2. nie wymagających zgłoszenia i konsekwencje zmian przepisów
7.2. Lista robót budowlanych
7.2.1. nie wymagających pozwolenia na budowę i konsekwencje zmian przepisów
7.2.2. nie wymagających zgłoszenia i konsekwencje zmian przepisów
7.3. Zgłoszenie robót
7.3.1. Wymagane prawem załączniki do zgłoszenia
7.3.2. milcząca zgoda lub zaświadczenie z urzędu
7.3.3. sprzeciw
7.3.4. nałożenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę - problem Natury 2000, obiektów z gminnej ewidencji zabytków i obiektów, których obszar oddziaływania wykracza poza działkę objętą zgłoszeniem, obiektów wymagających ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego
7.3.5. zmiany w procedurach zgłoszeń
7.4. Pozwolenie na budowę ? zmiany
7.4.1. odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych ? zmiany od 19 września 2020 r.
7.4.2. zawartość wniosku - wzory wady i zalety
7.4.3. zmiany w procedurach pozwolenia na budowę
8. Nowy projekt budowlany ? nowe zapisy ustawowe i nowe rozporządzenie
8.1. Projekt zagospodarowania działki
8.2. Projekt architektoniczno-budowlany
8.3. Projekt techniczny
8.4. Projektowane zmiany w projekcie budowlanym wynikające z obowiązku implementowania do przepisów krajowych przepisów UE
8.5. zakres sprawdzenia projektu budowlanego przed wydaniem pozwolenia na budowę
8.6. stosowanie starego projektu budowlanego dla realizowanych zamierzeń inwestycyjnych
9. Uprawnieni uczestnicy procesu budowlanego ? nowe obowiązki i uprawnienia
10. Istotne odstąpienie
10.1. Regulacje obowiązujące po zmianach
10.2. Zmiany od 19 września 2020 r.
11. Oddanie obiektu do użytkowania
11.1. wymagalność zawiadomienia o zakończeniu budowy
11.2. wymagalność pozwolenia na użytkowanie
11.3. dokumenty niezbędne w postępowaniu ? nowe uregulowania
11.4. zakres obowiązkowej kontroli ? zmiany
12. Samowola budowlana
12.1. Obowiązujące procedury legalizacyjne
12.2. Legalizacja na wniosek ? zmiany w procedurach od 19 września 2020 r.
12.3. Legalizacja 20 letnich samowoli ? uproszczone procedury od 19 września 2020 r. ? specjalne regulacje dla altan na terenach rodzinnych ogródków działkowych
12.4. Postępowanie legalizacyjne na wniosek w trybie art. 103 ust 2 na podstawie przepisów Prawa budowlanego z 1974 r.
13. Użytkowanie obiektów budowlanych
13.1. Zmiany dot. sieci gazowych
13.2. Protokół kontroli okresowych - zmiany
14. Zmiana sposobu użytkowania ? problemy stosowania art. 71 i zmiany od 19 września 2020 r.
15. Istotne zmiany w liniach orzeczniczych sądów administracyjnych

Wykładowca - arch. Mariola Berdysz
Warunki uczestnictwa w szkoleniu-
przesłanie zgłoszenia na mail
oraz dokonanie wpłaty na konto po potwierdzeniu terminu szkolenia.
Możliwość zadeklarowania wpłaty po otrzymaniu faktury
(wymaga podpisu księgowego).
Każdy uczestnik może zadać pytania pisemnie. Pytania proszę wpisać na zgłoszeniu
Gwarantujemy małe grupy szkoleniowe i możliwość indywidualnych konsultacji.
Cena szkolenia 450 zł +23%Vat*
*szkolenia realizowane w ramach kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w 100% z środków publicznych zw. z VAT
Data aktualizacji 08/01/2021
Data ważności 04/06/2021

Pamiętaj, aby powiedzieć, że znalazłeś to ogłoszenie w serwisie Rynek Budowlany PL! Dziękujemy!

Dane teleadresowe producenta
Nazwa firmy Fundacja Wszechnicy Budowlanej
Przedstawiciel Mariola Berdysz
Adres ul. Mokotowska 4/6
00-641 Warszawa
Polska
Telefon +48 606 107 422
Fax 22 825 28 24
E-mail fwb5@wp.pl
Strona www http://fwb5.firmy.net