Zaawansowane
Popularne wyszukiwania: budowy, cement, dom, drzwi, koparko ladowarka, kostka brukowa, kurs hydraulika warszawa, okna, remonty, schody
Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ!
Rejestracja bezpłatna

Jesteś naszym Klientem? Zaloguj się

Przypomnij nazwę użytkownika / hasło

Kategorie

Remonty domów, renowacje (31) Usługi budowlane (3135) Instalacje (141) Elementy wykończeniowe (50) Wyposażenie wnętrz (21) Materiały budowlane (190) Narzędzia, maszyny i pojazdy (1084) Nieruchomości (44) Inne usługi (178)
Oferta sprzedaży

Realizacja inwestycji drogowych seminarium


Nr referencyjny S 20122
Branża Inne usługi » Kursy, szkolenia
Inne usługi » Doradztwo i nadzór budowlany
Usługi budowlane » Geodezja i usługi melioracyjne
Usługi budowlane » Usługi projektowe, architektura » Biura projektowe
Usługi budowlane » Budowa dróg i obiektów » Budowa dróg i mostów
Dostępność Cała Polska
Opis TERMINY:
1 lutego 2018 r. Warszawa
22 marca 2018 r. Warszawa
6 czerwca 2018 r. Warszawa
Program:
1. Obowiązujący stan prawny Spec ustawy.
1.1. Przedmiot spec ustawy a ustawa Prawo budowlane - budowa, remont i przebudów
1.2. Podmioty uprawnione do uzyskania decyzji ZRiD
1.3. Zakres stosowania Specustaw
2. Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID)
2.1. Zawartość wniosku o wydanie decyzji
2.2. Zakres kontroli wniosku o wydanie decyzji przez organ wydający decyzję
2.3. Zakres ustaleń dokonywanych decyzji
2.4. Zasady zmiany ostatecznej decyzji
2.5. Organy właściwe do wydania decyzji ZRiD
2.6. Ustalenia decyzji
3. Stosowanie innych ustaw
3.1. Przepisy wyłączające lub zastępujące przepisy Kodeksu Postępowania administracyjnego
3.2. Odpowiednie stosowanie ustawy Prawa budowlanego
3.3. Wyłączenie działania ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
3.4. Wyłączenie działania ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
4. Stosowanie ustawy Prawo budowlane przy wydawaniu decyzji o ZRID oraz w procesie inwestycyjnym budowy dróg
4.1. Właściwość organów AA-B i NB na poszczególnych etapach realizacji inwestycji
4.2. Istotne odstąpienia od projektu budowlanego i innych warunków decyzji - zmiany
5. Przepisy ochrony środowiska w procesie wydawania decyzji o ZRID
6. Decyzja ZRID
6.1. Wniosek - dokumenty załączane do wniosku
6.2. Zasady zawiadamiania o wszczęciu postępowania
6.3. zawiadomienia
6.4. obwieszczenia
6.5. wzory zawiadomień i obwieszczeń
6.6. tryb działania w przypadku nieruchomości o nieustalonym stanie prawnym oraz w przypadku osób nieżyjących
6.7. Specjalne regulacje w zakresie nadawania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności
6.8. Organy odwoławcze oraz zasady rozpatrywania odwołań i skarg ograniczenie środków zaskarżania decyzji oraz ograniczenie możliwość uchylania lub unieważniania decyzji
7. Nabywanie nieruchomości pod drogi publiczne w trybie spec ustawy drogowej
7.1. Zmiany w zakresie zasad nabywania nieruchomości pod inwestycje drogowe oraz zasad wypłaty odszkodowań
7.2. Wywłaszczane pod drogi w trybie spec drogowej
7.3. Zajmowanie terenu, wycinka lasów i drzew
8. Ustalanie odszkodowań za nieruchomości wywłaszczane pod drogi, w trybie spec ustawy
8.1. Zasady wypłaty i zwrotu wypłacanych 70% zaliczek
9. Samowola budowlana
10. Zasady wstrzymywania robót budowlanych
11. Zasady oddawania dróg do użytkowania
12. Zmiana Specustawy wprowadzona w 2015 r. ustawą z dnia 5.05.2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - Dz.U.2015.1211.
13. Zmiana Specustawy wprowadzona w 2015 r. ustawą z dnia 5.08.2015 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw - Dz.U.2015.1590
13.1. Zmiany właściwości organów przy wydawaniu decyzji ZRID dla dróg powiatowych.
13.2. Regulacje dotyczące zawartości wniosku o opinię innego zarządcy drogi.
13.3. Możliwość wydzielenia w decyzji pasów dróg innych kategorii.
13.4. Rozszerzenie postanowień decyzji ZRID o nowe element, w tym budowy dróg innych kategorii, budowy zjazdów, urządzeń melioracyjnych, budowy nowych sieci.
13.5. Możliwość zrzeczenia się odszkodowania w przypadku nieruchomości SP I jst.
13.6. Zmiany w zakresie decyzji o uchyleniu trwałego zarządu.
13.7. Przedłużenie terminu obowiązywania pozwolenia wodno-prawnego.
14. Wyroki sądów administracyjnych w sprawach z zakresu spec ustawy drogowej.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu-
przesłanie czytelnie wypełnionego zgłoszenia na fax. lub mail oraz dokonanie wpłaty na konto po potwierdzeniu terminu lub w dniu szkolenia.
Możliwość zadeklarowania wpłaty po otrzymaniu faktury (wymaga podpisu księgowego) i deklaracji zapłaty
w przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu.
Informacje można uzyskać drogą mailową : fwb5@wp.pl lub telefonicznie: tel./fax. 0-22 825 2824
ew kom 606 107 422

Każdy uczestnik może zadać pytania pisemnie. Pytania proszę wpisać na zgłoszeniu
Gwarantujemy małe grupy szkoleniowe i możliwość indywidualnych konsultacji.
Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 450 PLN+VAT
Data aktualizacji 03/01/2018
Data ważności 02/07/2018
Załączniki
KARTA ZGŁOSZENIA.doc (57344b) logo_fwb.jpg (5952b)

Pamiętaj, aby powiedzieć, że znalazłeś to ogłoszenie w serwisie Rynek Budowlany PL! Dziękujemy!

Dane teleadresowe producenta
Nazwa firmy Fundacja Wszechnicy Budowlanej
Przedstawiciel Mariola Berdysz
Adres ul. Mokotowska 4/6
00-641 Warszawa
Polska
Telefon 22 825 28 24
Fax 22 825 28 24
E-mail fwb5@wp.pl
Strona www http://fwb5.firmy.net