Zaawansowane
Popularne wyszukiwania: budowy, cement, dom, drzwi, koparko ladowarka, kostka brukowa, kurs hydraulika warszawa, okna, remonty, schody
Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ!
Rejestracja bezpłatna

Jesteś naszym Klientem? Zaloguj się

Przypomnij nazwę użytkownika / hasło

Kategorie

Remonty domów, renowacje (35) Usługi budowlane (3974) Instalacje (113) Elementy wykończeniowe (61) Wyposażenie wnętrz (21) Materiały budowlane (223) Narzędzia, maszyny i pojazdy (1595) Nieruchomości (52) Inne usługi (194)
Oferta sprzedaży

Audyt nieruchomości i obrót nieruchomościami


Nr referencyjny S 19465
Branża Inne usługi » Kursy, szkolenia
Nieruchomości » Wycena nieruchomości, rzeczoznawcy
Inne usługi » Usługi finansowe
Dostępność Cała Polska
Opis Termin:
09-10.11.2017, czwartek (10.00-16.00) - piątek (09.00-15.00)

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników aspektami prawnymi analizy stanu prawnego nieruchomości, a tym samym wskazanie, jakie problemy mogą dotyczyć nieruchomości, jak je prawidłowo identyfikować i przewidywać oraz jakie są prawnie dopuszczalne sposoby ich niwelacji.

Szkolenie ma zadanie przygotować uczestników do pracy z dokumentami dotyczącymi nieruchomości oraz sprawnego poruszania się w ramach systemu prawa dotyczącego obrotu nieruchomościami.

W trakcie szkolenia zostaną omówione i przeanalizowane m.in zagadnienia związane z:
? regulacją stanu prawnego nieruchomości,
? interpretacją zapisów w księgach wieczystych i ryzyka z tym związane,
? administracyjne ograniczenia związane w inwestycjami na nieruchomości,
? problematyczne kwestie przy przenoszeniu własności.

Metody szkoleniowe:
? warsztaty na konkretnym przykładzie,
? mini wykład,
? dyskusja - wymiana doświadczeń.


PROGRAM SZKOLENIA:

I. Prawne badanie - due diligence - nieruchomości - systematyzacja norm prawnych. Skąd czerpać informacje o nieruchomości?

II. Regulacja stanu prawnego nieruchomości:

1. Księga wieczysta ? podstawowy rejestr danych o stanie prawnym nieruchomości
2. Formy władania nieruchomościami ? zakres uprawnień
3. Służebności ? ustanawianie i znoszenie
4. Hipoteki ? podstawy wpisu i ich wykreślanie
5. Jakie inne dokumenty mogą opisywać stan prawny nieruchomości?

III. Kataster nieruchomości:

1. Zakres danych ujawnianych w ewidencji gruntów i budynków.
2. Charakter prawny danych z ewidencji.
3. Postępowania aktualizacyjne odnośnie danych ujawnianych w katastrze oraz ich konsekwencje.

IV. Jak podzielić nieruchomość?

1. Geodezyjny podział i scalenie nieruchomości na działki ewidencyjne.
2. Zasady dotyczące podziału nieruchomości.

V. Kwalifikacja gruntów na potrzeby podatków rolnych i lokalnych. Czym się różni odrolnienie od wyłączenia gruntu z produkcji rolnej?

VI. Planowanie przestrzenne ? możliwości zagospodarowania działki:

1. Akty prawne reglamentujące możliwości inwestycyjne.
2. Miejscowe plany zagospodarowanie przestrzennego ? struktura oraz zakres.
3. Decyzji indywidualne ? ulcp i wz.

VII. Dokumentacja budowlana. Obowiązki w zakresie posiadania i aktualizowania dokumentacji obiektów.

VIII. Analiza nieruchomości pod kątem inwestycyjnym:

1. Jakie są kluczowe parametry przyszłej inwestycji które można zidentyfikować na wstępie?
2. Jak wygląda audyt prawny nieruchomości?

IX. Umowy obciążające i związane z nieruchomością:

1. Umowy dotyczące korzystania z nieruchomości przez osoby trzecie.
2. Umowa z datą pewną.
3. Kiedy można wypowiedzieć umowę najmu?
4. Umowy z gestorami mediów.
5. Umowy usług na rzecz nieruchomości.

X. Kupno ? sprzedaż nieruchomości:

1. Reprezentacja w trakcie negocjacji i sprzedaży.
2. Umowa przedwstępna a ostateczna.
3. Dokumentacja niezbędna do transakcji przed notariuszem.
4. Specyfika sprzedaży nieruchomości rolnych.
5. Nabywanie nieruchomości przez obcokrajowców.
6. Ustawowe prawo pierwokupu.

XI. Podsumowanie szkolenia, pytania, dyskusja, wyjaśnianie wątplilwości.


WYKŁADOWCA

Ekspert w zakresie prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego oraz nieruchomości. Prawnik, członek Warszawskiej Izby Adwokackiej.

Zajmuje się kompleksową obsługą kontraktów budowlanych, reprezentuje firmy z branży budowlanej w sporach dotyczących wykonawstwa robót, doradza, sporządza opinie i ekspertyzy, prowadzi liczne szkolenia.


CENA

1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto

1190,00 zł + VAT zw = 1190,00 zł brutto - w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji poszkoleniowych.
Data aktualizacji 24/08/2017
Data ważności 05/05/2021

Pamiętaj, aby powiedzieć, że znalazłeś to ogłoszenie w serwisie Rynek Budowlany PL! Dziękujemy!

Dane teleadresowe producenta
Nazwa firmy J.G.Training szkolenia specjalistyczne
Przedstawiciel Jagoda Gwóźdź
Adres Olesińska 21
02-548 Warszawa
Polska
Telefon 022 845 5253
Fax 022 880 06 25
E-mail jagoda.gwozdz@jgt.pl
Strona www http://www.jgt.pl